เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
                        ๙๐ พรรษา
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๙๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
border-king9
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือกรุงศรี