Kept by krungsri
GET - On the App Store

คำถามพบบ่อย

หรือเลือกหมวดหมู่ความช่วยเหลือที่คุณต้องการเพื่อค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
คำถามที่ถามบ่อย

เกี่ยวกับ Kept

3.
เงินฝากในแอป Kept จะถูกนำไปรวมในการคำนวณสถานะ KRUNGSRI EXCLUSIVE และ KRUNGSRI PRIME หรือไม่?
ไม่รวม เป็นเพราะ Kept แอปพลิเคชันได้รับการพัฒนาเป็นอีกแพลตฟอร์ม ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ เช่น ดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยโบนัส และฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับรูปแบบการเก็บออมเงินแบบดิจิทัล
 
4.
คุ้มครองเงินฝากหรือไม่
บัญชีในแอป Kept เป็นเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ธนาคารกรุงศรี จะนับรวมอยู่ใน วงเงินคุ้มครองเงินฝาก 5 ล้านบาท จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป วงเงินคุ้มครองเงินฝากจะเป็น 1 ล้านบาท
 

สมัคร Kept

6.
สมัคร Kept ผ่าน Krungsri i-CONFIRM ยังไง
1. ดาวน์โหลดแอป Kept ได้ที่ App Store หรือ Google Play

2. เลือก "สมัครใช้งาน"

3. ใส่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อรับรหัส OTP

4. ใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันความปลอดภัย

5. สแกนบัตรประชาชน โดยวางหน้าบัตรประชาชนให้ตรงกรอบ ระบบจะสแกนหน้าบัตรและบันทึกรูปบัตร
* เพื่อความปลอดภัยสูงสุด รูปภาพและตัวอักษร บนบัตรประชาชนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

6. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มของกรมการปกครอง (DOPA) ให้ตรงกับบัตรประชาชน

7. เลือกช่องทางยืนยันตัวตนผ่าน จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM

8. นำบัตรประชาชน และ QR code ไปยืนยันตัวตนที่ จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM ที่ใกล้คุณภายใน 7 วัน

9. กลับมาสมัครต่อที่แอป Kept โดยกดจากการแจ้งเตือน หรือ เปิดแอป Kept โดยเลือก "เข้าใช้งาน" และกรอก OTP

10. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (KYC E-Form)

11. ตอบคำถาม FATCA และกด "ยืนยัน"

12. กด "ยอมรับ" ข้อตกลงและเงื่อนไข

13. ถ่ายรูปเซลฟี่ เพื่อยืนยันตัวตน

14. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งานแอป Kept

15. เปิดใช้ Touch ID หรือ Face ID แทนการใช้รหัส PIN เพื่อความง่ายและรวดเร็ว

16. ใส่รหัสยืนยันจากอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้
     *สามารถทำได้ภายหลัง ที่หน้ายืนยันอีเมลในแอป

17. ใส่รหัสแนะนำจากเพื่อนของคุณ ระวัง!! สามารถใส่รหัสเเนะนำเพื่อนได้ครั้งเดียวเท่านั้น

18. สมัครใช้งานแอป Kept สำเร็จ เริ่มเก็บเงินกันเลย!
7.
สมัคร Kept ผ่าน National Digital ID (NDID) ยังไง
เช็คคุณสมบัติก่อนยืนยันตัวตนด้วย National Digital ID (NDID)
1. มีบัญชี และใช้งานโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร (ที่ร่วมโครงการทดสอบการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจทัลผ่านแพลตฟอร์ม NDID ภายใต้ BOT Regulatory sandbox)
2. เคยทำธุรกรรมกับธนาคารโดยการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตร
3. เคยลงทะเบียน NDID และบันทึกรูปถ่ายใบหน้ากับธนาคาร

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดแอป Kept ได้ที่ App Store หรือ Google Play

2. เลือก "สมัครใช้งาน"

3. ใส่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อรับรหัส OTP

4. ใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันความปลอดภัย

5. สแกนบัตรประชาชน โดยวางหน้าบัตรประชาชนให้ตรงกรอบ ระบบจะสแกนหน้าบัตรและบันทึกรูปบัตร
* เพื่อความปลอดภัยสูงสุด รูปภาพและตัวอักษร บนบัตรประชาชนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

6. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มของกรมการปกครอง (DOPA) ให้ตรงกับบัตรประชาชน

7. เลือกธนาคารที่มีโมบายแบงก์กิ้งและเคยทำธุรกรรมกับธนาคารโดยการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตร (Facial recognition)

8. ยืนยันตัวตนบนโมบายแบงก์กิ้ง (NDID) ตามขั้นตอนภายใน 15 นาที

9. กลับมาสมัครต่อที่แอป Kept โดยกดจากการแจ้งเตือน หรือ เปิดแอป Kept โดยเลือก "สมัครใช้งาน" และกรอก OTP

10. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (KYC E-Form)

11. ตอบคำถาม FATCA และกด "ยืนยัน"

12. กด "ยอมรับ" ข้อตกลงและเงื่อนไข

13. ถ่ายรูปเซลฟี่ เพื่อยืนยันตัวตน

14. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งานแอป Kept

15. เปิดใช้ Touch ID หรือ Face ID แทนการใช้รหัส PIN เพื่อความง่ายและรวดเร็ว

16. ใส่รหัสยืนยันจากอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้
     *สามารถทำได้ภายหลัง ที่หน้ายืนยันอีเมลในแอป

17. ใส่รหัสแนะนำจากเพื่อนของคุณ ระวัง!! สามารถใส่รหัสเเนะนำเพื่อนได้ครั้งเดียวเท่านั้น

18. สมัครใช้งานแอป Kept สำเร็จ เริ่มเก็บเงินกันเลย!
8.
สามารถใช้งานแอป Kept ได้กี่เครื่องต่อคน
ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่องโทรศัพท์มือถือ และต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแอป
9.
เมื่อสมัครแอป Kept สำเร็จ จะมีบัญชีเงินฝากกี่บัญชี
จะได้รับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2 บัญชี

1 .บัญชี Kept: บัญชีหลักสำหรับใช้จ่าย
2. บัญชี Grow เสมือนกระปุกแยกเก็บที่ช่วยคุณเก็บเงินอัตโนมัติพร้อมรับดอกเบี้ยสูง ซึ่งบัญชีนี้จะถูกเรียกว่า "กระปุก Grow"
10.
แอป Kept ใช้กับมือถืออะไรได้บ้าง
แอป Kept รองรับมือถือ ทั้งระบบ iOS (version 11.0 ขึ้นไป) และ Android (version 8.0 ขึ้นไป) และเพื่อการใช้งานแอป Kept อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าลืมอัพเดตระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุด แอปพลิเคชัน Kept จะไม่รองรับอุปกรณ์ที่ผ่านการดัดแปลง Jailbreak / Root (ดูวิธีตรวจสอบการ Jailbreak / Root บนมือถือของคุณ)

อัตราดอกเบี้ย

12.
ดอกเบี้ยบัญชี (กระเป๋า) Kept
บัญชี (กระเป๋า) Kept มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปีอยู่ที่ 0.10%* จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 28 มิถุนายน และ 28 ธันวาคม 

*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
13.
ดอกเบี้ยบัญชี (กระปุก) Grow
บัญชี (กระปุก) Grow มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.6%* ในเดือนที่ 1 - 12 และสูงขึ้นเป็น 1.8%* ในเดือนที่ 13 - 24 คิดดอกเบี้ยทุกวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน โดยระบบจะโอนดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าที่กระเป๋า Kept ให้อัตโนมัติ

*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
14.
ดอกเบี้ยบัญชี (กระปุก) Fun
บัญชี (กระปุก) Fun มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.10%* และจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน

หากว่าใช้ฟีเจอร์แอบเก็บครบ 10 ครั้งในเดือน รับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไปเป็น 1%* (อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.10 + 0.90% รวมเป็น 1%) ในกระปุก Fun โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นระยะเวลา 1 เดือน

*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
15.
ดอกเบี้ยที่ได้รับต้องเสียภาษีหรือไม่
กรณีได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากทุกบัญชีทุกธนาคารรวมกัน เกิน 20,000 บาทต่อปี หรือ ได้มีการยื่นแสดงความจำนงไม่ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่กรมสรรพากรไว้ ซึ่งเป็นการแจ้งความประสงค์ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ย รับเต็มจำนวนก่อนจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 

Kept help center

17.
อยากสมัครใช้งานแอป Kept สามารถหาข้อมูล หรือ ติดต่อใครได้บ้าง
สามารถหาข้อมูลได้ที่ 

- www.keptbykrungsri.com
- คุยกับ Kept help center 02-296-6299 ตลอด 24 ชั่วโมง
- แชทผ่าน Live Chat บนแอป Kept (8.00 AM - 10.00 PM)
- แชทผ่าน Kept Facebook Messenger และ Twitter Direct Message (8.00 AM - 10.00 PM)

Biometric

19.
เข้าใช้งานแอป ด้วยลายนิ้วมือหรือใบหน้า (Biometric) ได้หรือไม่
ได้ถ้ามือถือรองรับ Biometric เลือกใช้ PIN หรือ Biometric ได้ที่ "การตั้งค่าแอป"

ฟีเจอร์กระเป๋า Kept

22.
กระเป๋า Kept มีดียังไง
เป็นบัญชีหลักที่ออกแบบมาเพื่อช่วยควบคุมการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น เหมือนกระเป๋าสตางค์ที่ใช้จ่ายประจำวันโอนเงินเข้า – ออก กี่ครั้งก็ได้ !! ฟรี และตั้งงบที่ต้องการไว้ใช้จ่ายในกระเป๋า Kept ได้

Slip

25.
Slip คืออะไร
คือ ยอดเงินฝากเก็บเข้ากระปุก Grow แต่ละครั้ง เรียกว่า slip 

- ขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อ 1 Slip
- Slip จะมีระยะเวลาฝากเงิน 24 เดือน
- อัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขี้นตามระยะเวลาฝาก เป็นไปตามประกาศธนาคาร 
- สามารถถอนไปใช้ได้เมื่อจำเป็น โดยที่ยอดคงเหลือยังได้รับดอกเบี้ยที่สูงต่อไป
26.
ใน 1 วัน จะฝากเก็บได้กี่ Slip
ระบบจะฝากเก็บเงินให้อัตโนมัติในวันถัดไป 1 Slip เมื่อมีเงินในกระเป๋าเกินกว่าที่ตั้งไว้ใช้ และสามารถโอนเงินจากกระเป๋า Kept ไปฝากเก็บที่กระปุก Grow เพิ่มได้เอง กี่ Slip ก็ได้ โดยแต่ละ Slip ต้องมียอดเงินขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อรายการ
27.
การฝากเก็บแต่ละ Slip มีกำหนดยอดเงินฝากเท่าไร
กำหนดยอดฝากเก็บอัตโนมัติ (Slip) เริ่มขั้นต่ำที่ 5,000 บาท (เช่น 5,000 6,350 หรือ 12,212 บาท)

ตัวอย่าง 

ยอดเงินที่ตั้งไว้เพื่อใช้ในกระเป๋า Kept 10,000 บาท ณ สิ้นวัน มีเงินคงเหลือ = 18,990 บาท
ยอดฝากเก็บอัตโนมัติ (Auto save) ที่โอนไปฝากในกระปุก Grow = 8,990 บาท
 
แต่หาก ณ สิ้นวัน มีเงินคงเหลือ = 14,990 บาท ระบบจะไม่ดึงเงินส่วนเกินไปฝากเก็บให้ เพราะยอดไม่ถึงขั้นต่ำ 5,000 บาท
28.
เมื่อแต่ละ Slip ครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะเอาเงินต้นออกยังไง
ฝากครบกำหนด 24 เดือน ระบบจะโอนเงินให้อัตโนมัติเข้ากระเป๋า Kept
29.
ดูรายละเอียดเงินที่ฝากเก็บแต่ละ Slip ได้ที่ไหน
ดูได้ที่หน้าหลัก (Dashboard) ของกระปุก Grow โดยคลิกที่แต่ละ Slip ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

 - เลขที่ Slip 
 - วันที่ฝากเก็บ
 - จำนวนเงินที่ฝากเก็บ
 - อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ
 - ดอกเบี้ยสะสม
 - ดอกเบี้ยที่ได้รับแล้วในปีนี้

ฟีเจอร์กระปุก Grow

31.
บัญชี (กระปุก) Grow มีดียังไง
สบายกว่าเดิม! จัดการให้อัตโนมัติ 
ตั้งเงินไว้ใช้จ่ายในกระเป๋า Kept เท่าไหร่ เงินที่เหลือใช้ถ้าเกินกว่า 5,000 บาท ระบบจะโอนมาฝากเก็บในกระปุก Grow ให้อัตโนมัติในวันถัดไป เพื่อให้คุณมีเงินเก็บ และรับดอกเบี้ยสูง 
32.
โอนเงินออกจากกระปุก Grow ด้วยฟีเจอร์โอนออกอัตโนมัติ (Allow money out) ยังไง
ถ้าเงินในกระเป๋า Kept ไม่พอจริงๆ และต้องการใช้เงินในกระปุก Grow ให้เปิดใช้งานฟีเจอร์โอนออกอัตโนมัติ (Allow money out) ระบบจะคำนวณส่วนขาด และโอนออกไปยังบัญชีปลายทางที่ต้องการให้อัตโนมัติ
33.
ฟีเจอร์เตือนก่อนใช้ (Alert before money out) จะช่วยเตือนยังไง?
สบายใจ มีคนคอยเตือนเมื่อจะใช้เงินเก็บในกระปุก Grow เพื่อให้แน่ใจว่าต้องการจะใช้จริงๆ

 

ฟีเจอร์กระปุก Fun

36.
กระปุก Fun มีดียังไง
บัญชีที่เสมือนกระปุกเก็บเล็กผสมน้อยที่ทำให้การเก็บเป็นเรื่องสนุก เก็บได้ทุกวัน ซึ่งบัญชีนี้จะถูกเรียกว่า "กระปุก Fun" โดยใช้คู่กับบัญชี Kept ด้วย 2 ฟีเจอร์เก็บเงินอัตโนมัติที่คุณเลือกเองได้

1. ฟีเจอร์แอบเก็บ (Auto grab) : แอบเก็บให้ทุกครั้งที่จ่าย (โอนออก / สแกน QR)
2. ฟีเจอร์สั่งเก็บ (Regular save) : ตั้งเก็บเมื่อไหร่ เท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีลืม 
37.
ฟีเจอร์แอบเก็บ จะช่วยเก็บยังไง
ทุกครั้งที่มีการใช้เงินจากกระเป๋า Kept ระบบจะช่วยดึงเงินจากยอดคงเหลือมาแอบเก็บในกระปุก Fun ตามวิธีที่คุณเลือกไว้ ดังนี้

1. ระบุจำนวนเงินแอบเก็บต่อครั้งที่ใช้  
2. คิดเป็น % ของยอดใช้จ่าย 
3. ปัดเศษขึ้น
38.
ฟีเจอร์แอบเก็บ จะดึงเงินมาเก็บเข้ากระปุก Fun ให้จากอะไรบ้าง
จากการใช้จ่ายด้วยกระเป๋า Kept ดังนี้

 - โอนเงินออกไปบัญชีอื่น (บัญชี Kept, บัญชีบุคคลอื่น, บัญชีธนาคารกรุงศรี, บัญชีต่างธนาคาร หรือบัญชีพร้อมเพย์) 
 - สแกนจ่ายด้วย QR 

ระบบจะไม่ดึงเงินไปแอบเก็บให้เมื่อ
- เป็นการโอนระหว่างกระเป๋า Kept กับกระปุกภายในแอป
39.
ถ้ายอดเงินคงเหลือในกระเป๋า Kept ไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่จะแอบเก็บ จะเกิดอะไรขึ้น
อดแอบเก็บ เพราะเงินไม่พอให้เก็บ
40.
"ระบุจำนวนเงินแอบเก็บต่อครั้งที่ใช้" ของฟีเจอร์แอบเก็บ คำนวณยังไง
เช่น ตั้งแอบเก็บไว้ 10 บาทต่อครั้ง

เมื่อมียอดใช้จ่าย 500 บาท ระบบจะดึงเงิน 10 บาทจากยอดคงเหลือในกระเป๋า Kept ไปเก็บให้ที่กระปุก Fun
41.
"% ของยอดใช้จ่าย" ของฟีเจอร์แอบเก็บ คำนวณยังไง
เช่น ตั้งแอบเก็บไว้ 10%

เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาท ระบบจะดึงเงิน 100 บาทจากยอดคงเหลือในกระเป๋า Kept ไปเก็บให้ที่ กระปุก Fun 
42.
"ปัดเศษขึ้น" ของฟีเจอร์แอบเก็บ คำนวณยังไง
เช่น ยอดใช้จ่าย 1,942 บาท 

1. ปัดเศษหลัก 10 (จะเหมือนจ่าย 1,950 บาทแล้วเอาเงินทอน 8 บาทไปแอบเก็บให้)
2. ปัดเศษหลัก 100  (เหมือนจ่าย 2,000 บาท แล้วเอาเงินทอน 58 บาทไปแอบเก็บให้)
43.
ถ้ายอดเงินคงเหลือในกระเป๋า Kept ไม่เพียงพอกับยอดแอบเก็บ ระบบจะไปดึงเงินจากบัญชี Grow หรือไม่
ระบบจะไม่ดึงเงินจากกระปุก Grow ไปแอบเก็บ เงินเก็บในกระปุก Grow ของคุณจะยังคงเก็บไว้เหมือนเดิม
44.
แอบเก็บยังไงให้ได้ โบนัสพิเศษ
แค่แอบเก็บครบ 10 ครั้งในแต่ละเดือน (จำนวนครั้งไม่รวมสั่งเก็บนะ) ก็รับดอกเบี้ยพิเศษง่ายๆ ในเดือนถัดไป ทำได้ทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษยาวไป
45.
ฟีเจอร์สั่งเก็บ จะช่วยเก็บยังไง
แค่ตั้งเวลาให้เก็บเงินเข้ากระปุก Fun อัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ โดยเลือกความถี่ และยอดเงินในการเก็บ ตั้งได้ทั้งแบบทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน รับรองไม่มีลืมเก็บแน่นอน
46.
ใช้ฟีเจอร์แอบเก็บ และสั่งเก็บพร้อมกันได้หรือไม่
ได้ ระบบจะเก็บเงินเข้ากระปุก Fun ตามลำดับที่คุณได้ตั้งค่า 'แอบเก็บ' และ 'สั่งเก็บ' ไว้ เพื่อการออมเงินอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น

แนะนำเพื่อน

49.
บอกต่อรหัสแนะนำเพื่อนของคุณ (Referral code) ให้เพื่อนได้สูงสุดกี่คน
ไม่จำกัด กี่คนก็ได้ ยิ่งแชร์มาก ยิ่งได้มาก
50.
ดูรหัสแนะนำเพื่อน (Referral code) ของเราได้ที่ไหน
ดูได้ที่เมนูอื่นๆ (More) เลือกเมนูรหัสแนะนำเพื่อน (Referral code) แล้วกดแชร์ให้เพื่อนของคุณได้เลย
51.
อยากรู้ว่ามีเพื่อนมาใช้รหัสแนะนำเพื่อน (Referral code) ของเราไปสมัครใช้แอปฯ สำเร็จแล้วกี่คน
ดูได้ที่เมนูอื่นๆ (More) เลือกเมนูรหัสแนะนำเพื่อน (Referral code) ระบบจะแสดงจำนวนเพื่อนที่สมัครสำเร็จแล้วไว้ให้คุณ

โอนเงินเข้า

54.
โอนเงินเข้ากระเป๋า Kept ยังไง
เข้าโมบายแบงก์กิ้งของคุณและเลือกบัญชีปลายทางเป็น ธนาคารกรุงศรี ใช้เลขบัญชี Kept 10 หลักในหน้าหลัก (Dashboard) เป็นเลขบัญชีปลายทาง เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี (กระเป๋า) Kept
 
55.
โอนเงินเข้ากระปุก Grow ทำยังไง
ทำได้ 2 วิธี

1. เพียงตั้งว่าจะใช้เงินในกระเป๋า Kept เท่าไร เงินส่วนเกินจากที่ตั้งไว้ใช้ในกระเป๋า Kept ระบบจะโอนไปเก็บให้ในกระปุก Grow อัตโนมัติในวันถัดไป
2. โอนเงินจากกระเป๋า Kept ไปเก็บที่กระปุก Grow เองได้ 

โดยทั้ง 2 วิธีต้องมียอดเงินขั้นต่ำ 5,000 บาทต่อรายการ (Slip) เพื่อรับดอกเบี้ยสูง 1.6 % ต่อปี* ในเดือน 1 - 12และสูงขึ้นเป็น 1.8 % ต่อปี* ในเดือนที่ 13 – 24 

*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
56.
โอนเงินเข้ากระปุก Fun ทำยังไง
ต้องใช้ฟีเจอร์แอบเก็บ (Auto grab) หรือ สั่งเก็บ (Regular save) เท่านั้น

โอนเงินออก

58.
อยากโอนเงินออก หรือรับเงินโอนเข้าจากบัญชีอื่น ต้องใช้บัญชีใดในแอป Kept
ใช้บัญชี Kept สำหรับโอนออก

 - บัญชี Kept ของบุคคลอื่น 
 - บัญชีธนาคารกรุงศรี
 - บัญชีต่างธนาคาร
 - โอนพร้อมเพย์ 

ใช้บัญชี Kept สำหรับโอนเข้าจากบัญชีอื่น

 - บัญชี Kept ของบุคคลอื่น 
 - บัญชีธนาคารกรุงศรี
 - บัญชีต่างธนาคาร
59.
กระปุก Grow หรือ กระปุก Fun โอนเงินให้บุคคลอื่นได้หรือไม่
ไม่ได้ ทั้ง 2 กระปุกสามารถโอนเงินออกไปกระเป๋า Kept ของตัวเองได้เท่านั้น 
60.
โอน จ่ายผ่านแอป Kept มีค่าธรรมเนียมหรือไม่
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม จะโอน จ่ายกี่ครั้งก็ได้เลย
61.
อยากโอนเงินออกจากกระเป๋า Kept แต่ยอดเงินไม่พอกับยอดที่ต้องการโอน แต่มีเงินฝากในกระปุก Grow พอที่จะใช้ ต้องทำยังไง
เพียงเปิดใช้งานฟีเจอร์โอนออกอัตโนมัติ (Allow money out) เมื่อเงินในกระเป๋า Kept ไม่พอ ระบบจะดึงเงินเก็บในกระปุก Grow
จาก Slip ที่ถูกสร้างล่าสุดไปให้คุณใช้ที่กระเป๋า Kept ก่อนเสมอ เพื่อรักษายอดฝากเก็บที่ได้ดอกเบี้ยสูงให้นานที่สุด หรือจะสายสตรอง ล็อคกระปุกไม่ใช้เงินเก็บเลยก็ยังได้
62.
อยากใช้เงินในกระปุก Grow ทำยังไง
เปิดใช้ฟีเจอร์โอนออกอัตโนมัติและโอนจ่ายจากกระเป๋า Kept ตามปกติ ระบบจะดึงเงินเก็บในกระปุก Grow ก้อน (Slip) ล่าสุดที่ฝากไปให้คุณใช้ที่กระเป๋า Kept อัตโนมัติ  หรือโอนเงินจากกระปุก Grow ไปใช้ที่กระเป๋า Kept เองเลยก็ได้
63.
อยากโอนเงินออกจากกระปุก Fun ทำยังไง
ง่ายๆ แค่โอนจากกระปุก Fun เข้ากระเป๋า Kept จากนั้นสามารถโอนเงินจากกระเป๋า Kept ออกไปที่บัญชีอื่นได้
64.
โอนเงินโดยใช้ WiFi ได้หรือไม่
ได้ โดยต้องยินยอมให้ทำธุรกรรมผ่าน WiFi ที่หน้าเมนูการตั้งค่าแอป (Application setting) เลือก อนุญาตโอนเงินผ่าน WiFi ก่อนจึงจะทำรายการได้

ดูเลขบัญชี

66.
เลขที่บัญชี Kept เพื่อใช้รับโอนเงิน คือเลขใด
ใช้เลขที่บัญชีดิจิทัล 10 หลัก ที่แสดงในหน้าหลัก (Dashboard) เพื่อรับโอนเงิน 

วงเงินโอน

68.
เปลี่ยนแปลงวงเงินโอนได้เองหรือไม่
ได้ ที่แอปพลิเคชัน เมนูตั้งค่าบัญชี (Account setting) เลือก เมนูเปลี่ยนแปลงวงเงินการโอน (Transfer limit setting) แล้วเลือกวงเงินที่ต้องการ ต่อรายการ ต่อวัน โดยต้องไม่เกินวงเงินที่ธนาคารกำหนด คือ

 1) โอนภายในธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชีเดียวกัน ไม่จำกัดวงเงิน
 2) โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่น หรือต่างธนาคาร 
 - สูงสุด 300,000 บาท ต่อครั้ง
 - สูงสุด 300,000 บาท ต่อวัน 

QR Payment

71.
จำกัดวงเงินสูงสุดในการจ่ายผ่าน QR หรือไม่
จำกัดวงเงินเดียวกับการโอนออกไปบัญชีบุคคลอื่น หรือต่างธนาคาร คือ

- สูงสุด 10,000 บาท ต่อครั้ง
- สูงสุด 300,000 บาท ต่อวัน 

เปลี่ยนมือถือ

74.
เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือ แต่ยังใช้เบอร์โทร.เดิม ต้องทำยังไง
ติดตั้งแอป Kept ที่เครื่องใหม่ และทำการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนตามขั้นตอน จึงเข้าใช้งานแอป ได้ตามปกติ

เปลี่ยนเบอร์โทร

76.
เปลี่ยนเบอร์โทร.ที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Kept ต้องทำยังไง
ไปที่เมนูอื่นๆ (More) แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Profile setting) แล้วกดที่เบอร์มือถือ (Mobile phone number) ใส่เบอร์ที่ต้องการใช้ จากนั้นกรอกรหัส OTP ที่ได้รับ และยืนยันตัวตนตามขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

PIN

78.
เปลี่ยนรหัส PIN ใหม่เองยังไง
เปลี่ยนรหัส PIN ได้เองในแอป Kept ที่เมนูตั้งค่า (Setting) และการตั้งค่าแอป (Application setting) เลือกเปลี่ยนรหัส PIN