Kept by krungsri
GET - On the App Store
Share

เก็บเงินกับกระปุก Fun รับฟรี! โค้ดส่วนลด Shopee 150 บาท*

เงื่อนไขการได้รับโค้ดส่วนลด SHOPEE

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าแอปที่มียอดเงินโอนเข้ารวมในกระปุก Fun ขั้นต่ำ 20,000 บาท ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย ​ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น
 • กรณียังไม่เคยยืนยันอีเมล ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันอีเมล (Verified e-mail) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ทีมงานสามารถจัดส่งโค้ดส่วนลด SHOPEE มูลค่า 150 บาท ผ่านทางอีเมลของลูกค้าตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด SHOPEE มูลค่า 150 บาท ผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยเป็นลูกค้าที่ทำรายการสำเร็จครบถ้วน และลงทะเบียนยืนยันอีเมลสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • จำกัด 5,000 สิทธิแรก ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • จำกัดโค้ดส่วนลด SHOPEE มูลค่า 150 บาท ต่อลูกค้า 1 คน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โดยเมื่อเทียบมูลค่าของกำนัลดังกล่าว สำหรับระยะเวลา 1 ปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มจากประกาศธนาคาร สูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี
 • สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.keptbykrungsri.com
คดจะเกบ-คดถง-Fun-(2).jpg

เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด SHOPEE

 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 • โค้ดส่วนลดไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล นมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้  
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด SHOPEE เป็นไปตามที่ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
 • กรณีมีปัญหาเรื่องการใช้โค้ดส่วนลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SHOPEE help center โทร. 02-017-8399 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง