Kept by krungsri
GET - On the App Store
Share

ลงทุนกับ Kept Invest

เงื่อนไขแคมเปญ ลงทุนในแผนที่กำหนดพร้อมลงทุนสะสมกับ Kept Invest

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีลงทุน Kept Invest พร้อมลงทุนในแผนลงทุนที่กำหนดได้แก่ แผนลงทุน 1st Million, Goal, DIY หรือ All balance ผ่านแอปพลิเคชัน Kept และมีรายการซื้อกองทุนรวมที่ บลน.ฟินโนมีนา เป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของ  บลจ.ในกองทุนรวมที่เข้าร่วมรายการ โดยมียอดซื้อสะสมระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 – 31 สิงหาคม 2567 ครบตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมรายการสับเปลี่ยนเข้า) ทั้งนี้ หากลูกค้าลงทุนในแผนลงทุนมากกว่า 1 แผนขึ้นไป จะนับยอดซื้อสะสมในกองทุนรวมที่ลงทุนจากทุกแผนรวมกัน
 • ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนจะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
 • เมื่อลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสำเร็จครบถ้วน ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปในแอป Kept และธนาคารจะจัดส่งของกำนัลที่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครแอป Kept ในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ทำการลงทะเบียนยืนยันอีเมลจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ไม่ขอรับคูปองส่วนลด
 • จำกัดของกำนัล 1 ชิ้นต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามที่ บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด  กำหนด และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือความรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการใช้ของกำนัลดังกล่าว  
 • Starbucks e-Coupon สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 เท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องแสดง Starbucks e-Coupon ณ ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทยเท่านั้น 
 • ของกำนัลไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • กรณีมีปัญหาเรื่องการใช้โค้ดส่วนลด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายดูแลลูกค้า บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด โทร 02-339-0996 ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 18.00 น. หรือทางอีเมล customercomment@coffee-concepts.co.th
 • สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.keptbykrungsri.com
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ดูรายละเอียดวิธีเปิดบัญชี Kept Invest และรายละเอียดของแผนต่างๆ ได้ที่ : https://www.keptbykrungsri.com/kept-invest