Kept by krungsri
GET - On the App Store
Share

Kept เป๋ากัน

เงื่อนไขการได้รับกระเป๋า Kept ช้อปไปเก็บไปมูลค่า 150 บาท และ กระเป๋า Kept Travel Limited Edition ขนาด 17 นิ้ว

ต่อที่ 1

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลดแอป Kept และสมัครสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 -  31 ตุลาคม 2566 จะต้อง โอนเงินเข้าบัญชี Kept ขั้นต่ำ 2,000 บาท 1 รายการให้สำเร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันที่สมัครสำเร็จ ทั้งนี้ลูกค้ายังต้องคงสถานะบัญชี Kept จนถึงวันที่ 16พฤศจิกายน 2566 

 • ลูกค้าจะได้รับ กระเป๋า Kept ช้อปไปเก็บไป มูลค่า 150  บาท

 • หลังทำเงื่อนไขสำเร็จธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปในแอป Kept ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ให้ไว้ตอนสมัครแอป Kept โดยจะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งของกำนัล ต้องเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จผ่านแอป Kept หรือผ่าน Kept help center ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

 • จำกัดของกำนัล 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น ต่อ 1 บัญชีที่ทำเสร็จตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

 • มูลค่าของกำนัล 150 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย (APR) ร้อยละ 3 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 5,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี (ทั้งนี้ APR ที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร)

ต่อที่ 2
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้า 1,000 ท่านแรกที่ดาวน์โหลดแอป Kept และสมัครสำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 -  31 ตุลาคม 2566 และมีเงินฝากในกระปุก Grow ขั้นต่ำ 300,000 บาท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และคงเงินไว้ขั้นต่ำ 300,000 บาท ทุกวันในกระปุก Grow จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

 • ลูกค้าจะได้รับ กระเป๋า Kept Travel Limited Edition ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 2,990 บาท

 • หลังทำเงื่อนไขสำเร็จธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปในแอป Kept ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ที่ติดต่อได้ที่ให้ไว้ตอนสมัครแอป Kept โดยจะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการจัดส่งของกำนัล ต้องเปลี่ยนแปลงให้แล้วเสร็จผ่านแอป Kept หรือผ่าน Kept help center ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

 • จำกัดของกำนัล 1 ท่านต่อ 1 ชิ้น ต่อ 1 บัญชีที่ทำเสร็จตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

 • มูลค่าของกำนัล 2,990 บาทที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย (APR) ร้อยละ 1 ต่อปี จากยอดเงินฝาก 300,000 บาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี (ทั้งนี้ APR ที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากที่ลูกค้ามีต่อธนาคาร)

 • พนักงานธนาคารกรุงศรีฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสำหรับต่อที่ 2

 • สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.keptbykrungsri.com

   

  ภาพแทรก-(7).jpg