Kept by krungsri
GET - On the App Store
53 views
15 April 2024

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่

‘สังคมผู้สูงอายุ’

อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ค่าเฉลี่ยอายุของประชากรไทยกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่อัตราเด็กเกิดใหม่ก็ลดลงทุกปี ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในตอนนี้ที่ทำให้หลาย ๆ คนคิดว่า ครองสถานะความ

‘โสด’

ไว้คงจะดีเสียกว่า แต่แม้ว่าจะโสดก็ต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะถ้าโสดแบบไม่มีเงินใช้ยามเกษียณคงอยู่ลำบากและไม่มีความสุขแน่ ๆ

บทความนี้จึงขอรวบรวม

‘บ้านพักคนชรา’

6 แห่งมาฝากกัน โดยมีทั้งบ้านพักคนชราสายประหยัด สายมีกินมีใช้ และสายกินหรูอยู่สบาย นำจุดเด่นของแต่ละที่มาเสนอแบบเน้น ๆ พร้อมทั้งแจงค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เราต้องเตรียมไว้หลังเกษียณสำหรับแต่ละที่ด้วย

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

 

สายประหยัด

 

 

สายแรก

‘สายประหยัด’

ค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นต้น ๆ (ไม่รวมค่าแรกเข้า) และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปี ประมาณ 600,000 บาท ถึง 1.5 ล้านบาท

 

 

บ้านบางแค

 

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ

‘บ้านบางแค’

เป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2496 ปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ 70 ปีแล้วที่บ้านบางแคได้ก่อตั้งมา บ้านบางแค มีบริการด้านที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่เข้ามาพักอาศัย ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล มีเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่เวรดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้านอาชีวบำบัด มีผู้เชี่ยวชาญฝึกสอนงานประดิษฐ์ให้ผู้สูงอายุสำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้ ด้านสังคมสงเคราะห์ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ดำเนินการด้านกฎหมาย และด้านจิตวิทยาเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้สูงอายุ 

 

 

ผู้สูงอายุที่จะเข้าพักในบ้านบางแคได้จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย โดยมีความสมัครใจ หรือประสบปัญหา เช่น ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ฐานะยากจน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้พิการทุพพลภาพ หรือจิตฟั่นเฟือน และต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา

 

 

สำหรับประเภทของของผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในบ้านบางแคแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1) ประเภทสามัญ ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 2) ประเภทเสียค่าบริการแบบหอพัก สำหรับห้องเดี่ยว ค่าบริการอยู่ที่คนละ 1,500 บาท/เดือน และห้องคู่ 2,000 บาท/เดือน มีห้องพักให้บริการทั้งหมด 40 ห้อง และ 3) ประเภทบังกะโล เป็นบ้านเดี่ยวที่ปลูกสร้างตามแบบแปลนที่กำหนดในที่ดินของศูนย์พัฒนาฯ โดยผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ได้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต มีค่าบำรุงแรกเข้า 300,000 บาท ค่าบริการรายเดือนกรณีพักคนเดียว 1,500 บาท/เดือน และในกรณีเข้าพัก 2 คน เช่น คู่สามีภรรยา หรือพี่น้องเพศเดียวกัน ค่าบริการ 2,000 บาท/เดือน รวมถึงต้องรับผิดชอบค่าน้ำประปาคนละ 100 บาท/เดือน สำหรับค่าไฟฟ้าคิดตามการใช้จริง

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยในบ้านบางแค เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่

19,200 บาท

รวมค่าน้ำเดือนละ 100 บาทแล้ว และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่

684,000 บาท

รวมค่าแรกเข้า 300,000 บาทแล้ว

 

 

เว็บไซต์:

http://banbangkhae.go.th/

 

 

ที่ตั้ง:

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 

 

สวางคนิเวศ

 

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

 

‘สวางคนิเวศ’

อยู่ภายใต้การดูแลของ

‘สภากาชาดไทย’

เป็นโครงการที่พักอาศัยระดับ Middle-Class ที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ภายใต้คำขวัญ

“ชีวิตอิสระ มีคุณค่า พึ่งพาตัวเอง”

ไม่ว่าจะเป็น ด้านสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ด้านความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ และใช้ระบบคีย์การ์ดในการเข้าออกอาคาร และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟท์ พื้นห้องไม่ลื่น อุปกรณ์จับในห้องน้ำ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการดูแลในด้านอื่น ๆ เช่น มีพยาบาลเข้าเวร 24 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วยสามารถกดปุ่มฉุกเฉินเรียกพยาบาลได้ตลอดเวลา มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี มีกิจกรรมสันทนาการ ห้องดนตรี ห้องออกกำลังกาย ห้องคาราโอเกะ รวมถึงทริปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในโครงการสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้

 

 

สำหรับโครงการสวางคนิเวศเป็นบ้านพักผู้สูงอายุประเภทซื้อสิทธิเข้ามาอยู่ ค่าแรกเข้าเริ่มต้น 650,000 บาท ไปจนถึง 1,700,000 บาท โดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดห้องพัก ทำเลที่ตั้ง และทิศทางลม ผู้สูงอายุที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการสวางคนิเวศได้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย และมีร่างกายแข็งแรง สามารถช่วยตัวเองได้ ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงค่าส่วนกลาง 2,500 บาท/เดือน และหากผู้พักอายุเสียชีวิต ห้องพักจะถูกส่งคืนให้กับสภากาชาดไทย ไม่สามารถขายหรือโอนให้ผู้อื่นได้

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยในสวางคนิเวศ เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่

30,000 บาท

และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่

1,250,000 บาท

รวมค่าแรกเข้าเริ่มต้นที่ 650,000 บาทแล้ว

 

 

เว็บไซต์:

https://centralb.redcross.or.th/sawangkanives/

 

 

ที่ตั้ง:

สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย เลขที่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

 

 

สายมีกินมีใช้

 

 

สำหรับ

‘สายมีกินมีใช้’

ค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ในช่วง 200,000 - 400,000 บาท และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่หลักล้านกลาง ๆ ถึงหลักล้านปลาย ๆ

 

 

คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม

 

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

‘คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม’

เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น โดยครอบคลุมการดูแลจนถึงผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้สูงอายุที่ป่วยโดยโรคต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการแบบถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เอาใจใส่ ดูแลผู้สูงอายุเสมือนเป็นคนในครอบครัว ภายในศูนย์มีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ไม่แออัด ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์และมีความชำนาญดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็นกะกลางวัน และกลางคืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้นทุกวันเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้สูงอายุ ควบคุมโภชนาการเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของผู้สูงอายุ โดยทางศูนย์จะจัดทำเมนูอาหารกว่า 100 รายการตลอดทั้งเดือนเพื่อให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ และไม่เกิดความจำเจ มีการจัดกิจกรรมสันทนาการในแต่ละเทศกาลต่าง ๆ ของปี เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกันและยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

คุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม มีห้องให้บริการรองรับผู้สูงอายุทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่ และห้องรวม โดยแยกชาย-หญิง รวมถึงลักษณะอาการของผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่เดือนละ 18,000 บาท และห้องเดี่ยว VIP เดือนละ 24,000 บาท มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักแบบครบครัน เช่น มีเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักทุกห้อง บริการอุปกรณ์กดเรียกเจ้าหน้าที่ทุกเตียง มีเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำทุกห้อง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยในคุณตาคุณยาย เนอร์สซิ่งโฮม เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่

216,000 บาท

และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่

4,320,000 บาท

เว็บไซต์:

https://www.kuntakunyay.com/

ที่ตั้ง:

คุณตาคุณยาย Nursing Home เลขที่ 26 ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ซอย 7/3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2

 

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

‘โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2’

เป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุแห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก (JCI) ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เภสัชกร นักโภชนาการ และสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุในทุก ๆ ด้าน เพื่อความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการดูแลผู้สูงอายุเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 

มีบริการที่ครอบคลุมกับการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจเยี่ยมโดยแพทย์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดูแลการพยาบาลพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลผู้สูงอายุในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ ป้อนยา มีนักโภชนาการช่วยแนะนำอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน บริการซักรีดเสื้อผ้า ทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว ฯลฯ

ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญกับกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเพื่อการบำบัดผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักกิจกรรมบำบัด ออกแบบกิจกรรมทั้งในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมรายบุคคล เน้นความชอบของแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุขและสนุกสนานไปกับกิจกรรมในแต่ละวัน เช่น การออกกำลังกายตอนเช้า กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ

ขอบเขตรูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2 มีตั้งแต่ผู้สูงอายุวัยเกษียณที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุที่ต้องพักพื้นหลังออกจากโรงพยาบาล ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัมพาต ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง ไปจนถึงผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย สำหรับห้องพักที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2 ให้บริการมีทั้งแบบห้องเดี่ยวและห้องรวม เริ่มต้นที่เดือนละ 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ กล้วยน้ำไท 2 เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่

360,000 บาท

และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่ 7

,200,000 บาท

เว็บไซต์:

http://www.kluaynamthai2.com/

ที่ตั้ง:

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2 เลขที่ 27 ถนนสุขุมวิท 68 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 

สายกินหรูอยู่สบาย

 

สายสุดท้าย

‘สายกินหรูอยู่สบาย’

ค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ประมาณหลักแสนปลาย ๆ ไปจนถึงหลักล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่หลักสิบล้าน

 

Jin Wellbeing County

 

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

‘Jin Wellbeing County’

(จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้) เป็นคอนโดมิเนียมเพื่อผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป โครงการออกแบบมาเพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงอายุที่ยังมีพลัง ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 50% มาพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด ในคอนเซปต์

“บ้านหลังใหญ่ มีหมออยู่ในบ้าน”

ภายในโครงการมี

‘โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา’

โรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงวัยขนาดย่อม รองรับผู้ป่วยได้ 55 เตียง เพื่อดูแลผู้พักอาศัยอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว ด้านห้องพัก ภายในห้องนอนและห้องน้ำมีกริ่งสัญญาณฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบเตือนภัยติดตามตัวในโครงการ สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ทันหากเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางทันที

โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มาพร้อมบริการที่หลากหลายทั้ง

‘Home Health Visit’

บริการตรวจเยี่ยมไข้ที่บ้านโดยทีมสหวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น

‘Home Health Care’

บริการดูแลผู้ป่วยถึงบ้านทั้งแบบรายวันและรายเดือน ดูแลตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์

สำหรับห้องที่โครงการเปิดให้บริการมี 2 ขนาด คือ 1) ห้องขนาด 43-46 ตร.ม. เริ่มต้นเดือนละ 40,000 บาท หากซื้อบริการเสริมเพิ่มจะอยู่ที่ 66,000 บาทต่อเดือน 2) ห้องขนาด 63-66 ตร.ม. เริ่มต้นเดือนละ 52,000 บาท และเดือนละ 85,000 บาท หากซื้อบริการเสริมเพิ่ม โดยราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาสำหรับ 1 ท่านเท่านั้นและไม่รวมค่าน้ำค่าไฟที่ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบเอง สำหรับบริการเสริมที่ผู้พักอาศัยจะได้รับคือ อาหารเช้า 1 มื้อ/วัน บริการทำความสะอาดห้องพัก 2 ครั้ง/สัปดาห์ บริการซักรีด 50 ชิ้น/เดือน บริการ Wifi ในห้องพัก พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หรือใครที่สะดวกซื้อขาดเลยก็ทำได้เช่นกัน โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,000,000 บาท ไปจนถึง 6,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดตร.ม.ของห้องพัก

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยใน Jin Wellbeing County เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ 792

,000 บาท

และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่ 15

,840,000 บาท

เว็บไซต์:

https://www.jinwellbeing.com/

ที่ตั้ง:

Jin Wellbeing County เลขที่ 89 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ 12120 

 

Velasook Senior Smart Village โดย รพ.เปาโล

 

 

เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

‘Velasook Senior Smart Village’

ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เปิดบริการดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้น (Day Care) และระยะยาว (Long term Care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นฟูร่างกาย และผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงที่ต้องการพักอาศัย โดยออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะภายใต้มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมที่สงบ ถูกสุขลักษณะ พื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักแบบครบครัน พร้อมมีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งพยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด 

ทางศูนย์จะจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ออกแบบกิจกรรมสันทนาการให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน และจะผลัดเปลี่ยนไปในทุก ๆ สัปดาห์เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่อในการทำกิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ เช่น กิจกรรมทำอาหาร Family Cooking Class, กิจกรรมพัฒนาความจำ ออกกำลังกาย โดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของนักกิจกรรมบำบัดอย่างใกล้ชิด

อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพัก สำหรับห้องพักไซซ์ S ค่าบริการ 4,500 บาท/วัน และ 100,000 บาท/เดือน ห้องพักไซซ์ M ค่าบริการ 5,000 บาท/วัน และ 120,000 บาท/เดือน ห้องพักไซซ์ L ค่าบริการ 5,500 บาท/วัน และ 150,000 บาท/เดือน โดยทุกห้องเป็นห้องเดี่ยว

ค่าใช้จ่ายในการเข้าอาศัยใน Velasook Senior Smart Village เริ่มต้นต่อปีอยู่ที่

1,200,000 บาท

และค่าใช้จ่ายรวม 20 ปีอยู่ที่

24,000,000 บาท

เว็บไซต์:

https://www.paolohospital.com/th-TH/phahol/Clinic/Details/สุขภาพผู้สูงอายุ

ที่ตั้ง:

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เลขที่ 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 

.

 

จากบ้านพักคนชราทั้ง 6 แห่งที่นำมาฝากกันในบทความนี้ จะเห็นได้เลยว่าแต่ละที่แต่ละสายก็จะใช้เงินต่างกันไป สายประหยัดก็จะใช้เงินน้อยหน่อย ส่วนใครที่ชอบสายกินหรูอยู่สบายก็คงต้องวางแผนเตรียมเงินก้อนไว้

 

— planet 46.

 

 

อ้างอิง

 

 

 

 


 

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เรียนรู้เพิ่มเติม
Mr.Messenger Call: แนะนำขาย SCBSEMI(A) ทำกำไร 11% พร้อมหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นเวียดนาม
2024 Jun 14 •
รีวิว MUBONDUH-A ก้าวอย่างมั่นคง ในช่วงดอกเบี้ยขาลงข้างหน้า ด้วยกองทุนตราสารหนี้อเมริกา
2024 Jun 14 •
Mr.Messenger Call: โอกาสลงทุนหุ้นเวียดนามอีกครั้ง หลังดัชนียืนเหนือ Golden ratio
2024 Jun 14 •
รู้จัก FPT บริษัทไอทีใหญ่สุดของเวียดนามที่ ดร.นิเวศน์ ต้องไปเห็นกับตา
2024 Jun 13 •
กองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในตอนนี้! จัดกลุ่มให้ครบ ทุกแบบ ทุกสไตล์
2024 Jun 13 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
2024 Jun 12 •
เมื่อเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และตลาดทุน สวนทาง
2024 Jun 12 •
ซินจ่าวเวียดนาม
2024 Jun 10 •
Real-World Assets (RWAs) เทรนด์เปลี่ยนสินทรัพย์จริงสู่โลกดิจิทัล
2024 Jun 10 •
FundTalk Call: แนวทางลงทุนในยุคดอกเบี้ยโลกขาลงกับ US Aggregate Bond Index
2024 Jun 07 •
เงิน 5,000 บาท ลงทุนอะไรดี?: ต่อยอดเงินลงทุนหลักพันให้เติบโตสู่หลักล้าน!
2024 Jun 07 •
แนะนำปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star: แบ่งขายหุ้นยุโรป หลังตลาด Price in การลดดอกเบี้ยเต็มที่แล้ว
2024 Jun 06 •
10 กองทุน ผลตอบแทนพุ่งแรง! ประจำเดือนพฤษภาคม 2024
2024 Jun 05 •
Finnomena Funds Market Alert: ตลาดหุ้นอินเดียร่วงแรงกว่า 6% หลังพรรค BJP มีแนวโน้มชนะ แต่ไม่ขาดลอยตามที่ตลาดคาด
2024 Jun 04 •
เกษียณเร็วตามเทรนด์ FIRE ทำได้จริงหรือไม่? ต้องลงทุนอย่างไร หากอยากเกษียณอายุ 40 ปี
2024 May 31 •
อัปเดตล่าสุด! 10 บริษัทมูลค่าสูงสุด ปี 2024 Nvidia ใกล้แซง Apple ขึ้น No.2 โลก
2024 May 29 •
Finnomena Funds ตอกย้ำความเป็น Ahead of The Game เผยกองทุนแนะนำปี 2024 มองขาดสร้างโอกาสชนะเกิน 80%
2024 May 28 •
รู้จักกองทุน SIPs หนุนตลาดหุ้นอินเดีย All-Time High ด้วยการส่งเสริมคนในประเทศ "ออมแบบมีวินัย" "ลงทุนอย่างเป็นระบบ"
2024 May 27 •
เก็บเงินลงทุนวันละ 100 บาท ก็มีเงินล้านได้ !?
2024 May 24 •
มีเงิน 500,000 บาทแล้ว DCA อีกกี่ปีถึงจะมีเงินล้าน?
2024 May 24 •
รีวิวกองทุน TISCOAI vs MEGA10AI ใครคือผู้ชนะในสนาม AI
2024 May 23 •
Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้นเวียดนามทำกำไร 8% พร้อมหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น หุ้นเติบโต
2024 May 23 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงร่วง 2% กังวลผลประกอบการของบริษัทในจีน
2024 May 21 •
FundTalk Call: จีนแผ่นดินใหญ่ A-Shares ฟื้นตัว รับยาแรงมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ จริงจัง
2024 May 21 •
5 กองทุนหุ้นเวียดนาม โชว์ฟอร์มแรงทะยาน! ทำผลตอบแทน 1 ปีปังสุด
2024 May 17 •
คัด 5 กองทุนหุ้นจีนพุ่งแรง! ทำผลตอบแทนปังสุดในรอบ 3 เดือน
2024 May 17 •
Mr.Messenger Call: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ทะลุ Downtrend Line พร้อมเกิด Bullish Signal
2024 May 17 •
5 FAQ ที่ถูกถามบ่อยที่สุด สำหรับการลงทุนระยะยาว
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: ได้เวลา Take Profit หุ้น EM แล้วหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น และหุ้นเติบโต
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: โอกาสเก็งกำไรใน ARKW กลับมาอีกครั้ง ก่อนทะยานขึ้นรอบใหม่
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: ถึงจุด Take Profit หุ้นจีน หมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น
2024 May 16 •
กองทุนหุ้นจีน Hedged กับ Unhedged ค่าเงิน มีผลกระทบมากแค่ไหน?
2024 May 14 •
แด่ Jim Simons ต้นแบบนักลงทุน Quant King ผู้สร้างปรากฎการณ์ผลตอบแทนระดับตำนาน
2024 May 13 •
MEVT Call: เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง พร้อม Flow ต่างชาติไหลเข้า
2024 May 13 •
Checklist 10 เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่ควรทำก่อนอายุ 30
2024 May 10 •
“9 ปฏิรูป” แห่งทศวรรษใหม่ของตลาดหุ้นจีน
2024 May 10 •
GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024: India, Technology, Sustainability และ Luxury
2024 May 10 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงพุ่ง 2% หลังหน่วยงานกำกับฯ เตรียมยกเว้นภาษีเงินปันผล
2024 May 10 •
POP MART บริษัทกล่องสุ่มของเล่นสุดฮิต เจ้าของ Labubu
2024 May 09 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเกาหลีใต้พุ่งทะยาน 2% รับความหวัง เฟดลดดอกเบี้ย
2024 May 07 •
Finnomena Investment Outlook กลยุทธ์การลงทุนเดือนพฤษภาคม 2024: เศรษฐกิจโลกขยายตัวเกินคาด ถึงเวลาปรับพอร์ตล็อกกำไร
2024 May 03 •
วิถี Satya Nadella เด็กหนุ่มอินเดีย คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่กรุงเทพฯ สู่ซีอีโอร่างทองแห่ง Microsoft
2024 May 02 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น 2% หลัง Fed คงดอกเบี้ยตามคาด
2024 May 02 •
Mr.Messenger Call: Take Profit ตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นจีนและยุโรป
2024 May 02 •
สูตรแบ่งเงินเดือน ให้มีเงินเก็บ ควรแบ่งใช้-เก็บยังไงดี?
2024 May 01 •
โอกาสลงทุนท่ามกลางสงครามไปกับ “ธีมอากาศยานและการป้องกันประเทศ”
2024 Apr 29 •
Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน Upside ยังเหลือ หลังผ่านอีกแนวต้านสำคัญ
2024 Apr 29 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยานทั้งสัปดาห์ เมื่ออสังหาฯ ดูดี ราคาขึ้นในรอบเกือบปี
2024 Apr 26 •
หุ้นจีน Hang Seng ทำจุดสูงสุดในรอบปี "ของจริง" หรือ "เด้งหลอก"
2024 Apr 25 •
Warren Buffett ลงทุนอย่างไรในช่วงสงคราม
2024 Apr 24 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเอเชียทะยาน 2% จากความกังวลเกี่ยวกับสงครามที่ผ่อนคลายลง
2024 Apr 24 •
Mr.Messenger Call: ถึงเวลาลงทุนหุ้นเวียดนาม หลังดัชนีทำสัญญาณกลับตัว
2024 Apr 23 •
สงครามแค่ชั่วคราว ตลาดผ่อนคลาย ได้เวลา Buy the Dip
2024 Apr 23 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% หลังจีนประกาศ ดันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติ
2024 Apr 22 •
Mr.Messenger Call: Stop Loss หุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก
2024 Apr 22 •
Finnomena Funds Market Alert : ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงแรง หลังอิสราเอลตอบโต้กลับอิหร่าน
2024 Apr 19 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นไทยปรับตัวลง 2% จากความกังวลเรื่องความไม่สงบในฝั่งตะวันออกกลาง
2024 Apr 17 •
เศรษฐกิจร้อน นโยบายการเงินก็ร้อน สงครามยิ่งร้อน
2024 Apr 17 •
เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?
2024 Apr 11 •
Passive Income คืออะไร?: รวมสุดยอดไอเดียสร้าง Passive Income ผ่านการลงทุน
2024 Apr 11 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ MEVT Call คว้าโอกาสเติบโตในระยะยาว [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 10 เม.ย. 2024]
2024 Apr 10 •
American Outperform ทำไมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐถึงดีขนาดนี้!
2024 Apr 10 •
Mr.Messenger Call: SCBCOMP ถึงจุด Take Profit พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นยุโรป-หุ้นอินเดีย
2024 Apr 09 •
Finnomena Investment Outlook กลยุทธ์การลงทุนเดือนเมษายน 2024: เฟดลุยลดดอกเบี้ย เศรษฐกิจโลกลุ้นฟื้นตัว โอกาสลงทุนอยู่ที่ไหน
2024 Apr 08 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ Mr.Messenger จับจังหวะเก็งกำไรในตลาดขาขึ้น [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 3 เม.ย. 2024]
2024 Apr 07 •
FundTalk มองสวนตลาด! หุ้นอเมริกา-ยุโรปใกล้ปรับฐาน โยกเงินเก็บไว้ตราสารหนี้
2024 Apr 05 •
มอง "ตลาดหุ้นจีน" ผ่านสายตา Ray Dalio
2024 Apr 04 •
ส่องปรากฏการณ์ Sell India Buy China บริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหลาย กำลังบอกอะไรเรา?
2024 Apr 03 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% เมื่อภาคการผลิตจีนขยายตัวในรอบ 6 เดือน
2024 Apr 02 •
สรุปผลตอบแทนสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลก ประจำไตรมาส 1 ปี 2024
2024 Apr 01 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ FundTalk เฟ้นหาโอกาสในตลาดที่ถูกมองข้าม [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 27 มี.ค. 2024]
2024 Mar 29 •
สรุป FINNOMENA Live: หุ้นสหรัฐฯ All Time High จังหวะนี้ กองทุนไหนดี?
2024 Mar 29 •
สัญญาณ Buffett Indicator ใกล้แตะ 200% เตือนหุ้นสหรัฐฯ เสี่ยงฟองสบู่
2024 Mar 28 •
ถึงเวลาปรับพอร์ต All Balance: หมุนเข้า UOBSA กองทุนเด่นเลือกหุ้นด้วย AI ร่วมกับคน
2024 Mar 27 •
FundTalk Call: โอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energy เมื่อ Fed คอนเฟิร์มลดดอกเบี้ย 3 ครั้งปีนี้
2024 Mar 26 •
ตลาดหุ้นเวียดนามเตรียมทะยานสู่ Emerging Market แต่ละบลจ. มองอย่างไร และจะเกิดขึ้นเมื่อไร?
2024 Mar 26 •
รวม 6 กองทุนสาย EV ตัวเด่น โตไปกับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ที่จะมาเขย่าโลกยานยนต์
2024 Mar 25 •
เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว
2024 Mar 22 •
เป้าหมาย “ทองคำ” หลังผ่านจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล
2024 Mar 22 •
รีวิว ‘หุ้นอินเดีย’ ใน B-BHARATA กองทุนอินเดียตัวท็อป ลงทุนอะไรบ้าง?
2024 Mar 21 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเอเชียบวกถ้วนหน้า หลัง FED คงดอกเบี้ย
2024 Mar 21 •
วิเคราะห์หุ้นสหรัฐฯ กลุ่มไหนบ้างที่ราคายัง Laggard
2024 Mar 19 •
อวสานยุค “แปลงร่างเป็นญี่ปุ่น”
2024 Mar 19 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเวียดนามดิ่ง 3% หลังนักลงทุนต่างชาติเทขาย
2024 Mar 18 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงลง 2% หลังแบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ยตามคาด
2024 Mar 15 •
สรุปประเด็นสำคัญ จีนประชุมสองสภา จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือไม่
2024 Mar 14 •
รีวิวกองทุน KKP EMXCN ไม่มีจีนแล้ว!!! จะปังกว่ากองทุน EM หรือไม่?
2024 Mar 14 •
ถ้าเราทํางานจนเกษียณ เราจะได้อะไรบ้าง?
2024 Mar 14 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเวียดนามพุ่งรวดเดียว 2% หลังจับมือด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น
2024 Mar 13 •
Mr.Messenger Call: Take Profit กองทุน SCBNEXT(A) พร้อมหมุนเงินเข้าเก็งกำไรต่อในสินทรัพย์อื่น
2024 Mar 13 •
เศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีนในปีมังกร 2024
2024 Mar 13 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
2024 Mar 13 •
4 กองทุนรับ BTC ลุ้น All Time High
2024 Mar 12 •
ประชันมุมมองนักกลยุทธ์ ตลาดเกิดใหม่ (EM) vs ตลาดพัฒนาแล้ว (DM) ลงทุนอะไรดี?
2024 Mar 08 •
Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้น Blockchain บางส่วน พร้อมหมุนเงินเข้าเก็งกำไรต่อในสินทรัพย์อื่น
2024 Mar 08 •
รู้จัก ‘ตลาดหุ้นโลก’ แต่ละประเทศมีตลาดหุ้นอะไรบ้าง?
2024 Mar 07 •
เงินประกันสังคม 750 บาท ถูกหักแล้ว ไปอยู่ไหน?
2024 Mar 06 •
วิธีดู ราคาทองขึ้น-ลง เกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง?
2024 Mar 06 •
ถึงเวลาปรับคำแนะนำแผน Goal และ 1st Million รับมุมมองการลงทุน 2024
2024 Feb 29 •
รู้จัก 10 ‘หุ้นรัสเซีย’ ทรงอิทธิพลในแดนหมีขาว
2024 Feb 29 •
รู้จัก ‘หุ้นไต้หวัน’ ยักษ์ใหญ่ 10 ตัว มีอะไรบ้าง?
2024 Feb 29 •
มุมมองจากตลาดการเงิน “เศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่”
2024 Feb 27 •
สูตรบริหารเงินเดือน มีกิน มีเก็บ เหลือลงทุน
2024 Feb 27 •
ตะลุยกองทุนหุ้นอินเดีย มีอะไรที่ต้องรู้ในตลาดแห่งความหวังนี้?
2024 Feb 25 •
ส่อง 10 ‘หุ้นยุโรป’ ทวีปที่ไม่ได้มีแค่แบรนด์เนม พร้อมกองทุนหุ้นยุโรปแนะนำ
2024 Feb 23 •
กองทุนที่มี Quality และเติบโต ดูตรงไหน?
2024 Feb 22 •
วัดทุกมิติ "จีน" ปะทะ "อินเดีย" นาทีนี้ใครคือผู้ชนะ?
2024 Feb 20 •
FINNOMENA Investment Outlook กุมภาพันธ์ 2024: เมื่อหุ้นสหรัฐ All-time High สวนหุ้นจีนเดินหน้าทำ Low เดือนนี้ลงทุนอย่างไร?
2024 Feb 15 •
มหัศจรรย์ตลาดหุ้นอินเดีย
2024 Feb 12 •
รีวิว KKP GNP กองทุนตัวรับจบ! ถือกองเดียว กระจายการลงทุนไปหุ้นทั่วโลก
2024 Feb 08 •
Magnificent Seven จะหนุนตลาดหุ้นสหรัฐถึงกี่โมง
2024 Feb 08 •
สรุปกลยุทธ์การลงทุนทุกตลาดหุ้นทั่วโลก
2024 Feb 06 •
รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล
2024 Feb 02 •
กองทุนอะไรดี มีโอกาสอยู่ที่ไหน? เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ วิ่งเป็นกระทิงเต็มตัว
2024 Feb 02 •
Mr.Messenger Call: แนะนำขายเวียดนาม ล็อคกำไร 6-7% พร้อมหมุนเงินหาโอกาสเก็งกำไรต่อ
2024 Feb 01 •
หุ้นจีนถูกสุดในรอบ 10 ปี หรือนี่คือจังหวะถัวแล้ว
2024 Jan 30 •
Mr.Messenger Call: หุ้น Blockchain เตรียมรีบาวด์ หลังฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านสำคัญ
2024 Jan 30 •
Mr.Messenger Call: เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ หลังมี momentum เชิงบวก
2024 Jan 29 •
เคล็ดลับลงทุนหุ้น
2024 Jan 29 •
How to ลงทุนหุ้นปันผล
2024 Jan 29 •
ศึกการลงทุน กระเรียนผงาด คชสารผยอง มังกรสะบัดหาง
2024 Jan 26 •
รีวิวกองทุน KFSINCFX-A: จังหวะของตราสารหนี้โลก โอกาสทองในรอบ 10 ปี - Copy
2024 Jan 23 •
ช้อปเต็มระบบ 50,000 บาท ได้เงินภาษีคืนเท่าไร? จากโครงการ Easy E-Receipt
2024 Jan 22 •
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
2024 Jan 17 •
คัด 2 กองทุนหุ้นไทย รับจังหวะตลาดพลิกเป็นขาขึ้น
2024 Jan 10 •
4 พฤติกรรม ขวางกั้นความรวย
2019 Oct 07 •
รวมกองทุนหุ้น Apple ลงทุนกับบริษัทนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
2024 Jun 16 •
รวมกองทุนหุ้น Nvidia ลงทุนกับผู้ชนะแห่งยุคสมัย AI
2024 Jun 10 •
จดรายจ่ายให้เป๊ะ...อาจเก็บเงินได้มากขึ้น! จริงเหรอ?
2019 Sep 26 •