Kept by krungsri
GET - On the App Store
1861 views
13 February 2024

 

ถ้าจะหาตลาดหุ้นที่มีโอกาสเติบโตระยะยาวเป็น 10 ปี ขึ้นไป นอกจากตลาดหุ้นเวียดนามที่ผมพูดและลงทุนมานานแล้วก็คือ ตลาดหุ้นอินเดีย เพราะประเทศอินเดียนั้น มีองค์ประกอบทุกอย่างที่จะทำให้ตลาดหุ้นเติบโตระยะยาว เรื่องแรกก็คือ อินเดียมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก คือเป็นอันดับ 5 รองจากสหรัฐอเมริกา จีน เยอรมัน ญี่ปุ่นดังนั้น จึงมีบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากที่จะมีความสามารถและมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างน้อยก็ในประเทศ ซึ่งทำให้เราสามารถเลือกลงทุนในบริษัทเหล่านั้นได้ข้อสอง เศรษฐกิจอินเดียกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและก็เติบโตมานานเป็นสิบ ๆ ปีแล้วและก็จะเติบโตต่อไปอีกเป็นสิบ ๆ ปี เหตุก็เพราะว่าอินเดียมีปัจจัยหรือทรัพยากรในการเติบโตที่ครบถ้วนและจะอยู่ต่อไปอย่างน้อยสิบปีขึ้นไปนั่นก็คือ
1. อินเดียมีประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และการเพิ่มของประชากรก็ยังค่อนข้างจะสูงมาก และคนอินเดียโดยเฉลี่ยก็ยังอายุน้อยมาก ดังนั้น กำลังแรงงานของอินเดียที่จะเป็นคนทำงานเพิ่มการผลิตหรือเพิ่ม GDP ก็จะสูงมาก ว่าที่จริงถ้ามองย้อนหลังไป 20 ปี เศรษฐกิจอินเดียเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 6.4% ซึ่งรวมถึงปีซับไพร์มและช่วงปีโควิด 19 แล้ว2. แม้ว่าคุณภาพของคนอินเดียโดยเฉลี่ยน่าจะเป็นรองประเทศในย่านเอเซียตะวันออกอย่างจีนเกาหลีและญี่ปุ่น แต่การเพิ่มผลิตภาพหรือความสามารถในการทำงานโดยเฉพาะในช่วงที่รายได้ต่อหัวของคนยังน้อยก็น่าจะทำได้ดี เฉพาะอย่างยิ่งโดยการเพิ่ม “ทุน” เช่นเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปในการผลิตก็จะสามารถเพิ่ม Productivity หรือผลิตภาพของคนได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเติบโตของ GDP ก็จะเป็น “สองเด้ง” คือเพิ่มทั้งคนและประสิทธิภาพไปได้อีกนาน3. ระบบการปกครองและด้านการบริหารเศรษฐกิจของอินเดียนั้น เอื้ออำนวยกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ข้อแรกก็คือ ประเทศเป็นประชาธิปไตยและมีความมั่นคงทางการเมืองสูงมานานพอสมควร ที่สำคัญอินเดียเริ่มเปิดกว้างหรือปฏิรูปทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 1991 โดยที่ก่อนหน้านั้นอินเดียจะใช้หลักการผลิตเองและใช้เองในประเทศเป็นหลักซึ่งก็ทำให้ประเทศไม่สามารถพัฒนาไปได้
หลังจากปี 1991 เศรษฐกิจของอินเดียก็เริ่มเติบโตดีขึ้นในระดับประมาณปีละ 4-5% และก็เร่งตัวขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปี 2003 ที่น่าจะถึง “ยุคทองของอินเดีย” เศรษฐกิจเริ่มปรับฐานเป็นโตปีละประมาณ 8% ไม่นับปีวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ทำให้เศรษฐกิจสะดุดบ้าง แต่หลังจากนั้น ส่วนใหญ่ก็แค่ปีสองปี ก็จะกลับมาโตระดับ 7-8% ขึ้นไปตลอดจนถึงนาทีนี้ที่อินเดียอาจจะกำลัง “ท้าทายจีน” โดยเฉพาะเมื่อจีนก็เริ่มจะถึงจุด “อิ่มตัว” จากการที่คน “แก่ตัว” และมีจำนวนลดลงในช่วงเร็ว ๆ นี้ดัชนีตลาดหุ้นอินเดีย ซึ่งก่อตั้งมานานมากแล้วนั้น หลังจากที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2003 ดัชนีตลาดหุ้นอินเดียก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จากระดับประมาณ 3,200 จุดที่นิ่งมา 5-6 ปี ก็วิ่งขึ้นแบบ “ติดจรวด” ถึงประมาณ 20,000 จุด ในช่วงเวลาประมาณ 4-5 ปี ในช่วงปลายปี 2007ก่อนที่จะร่วงลงมาอย่างแรงในช่วงวิกฤติซับไพร์ม ปี 2008 เหลือประมาณ 9,000 จุด หรือลดลง 55% ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากหุ้นโลกมากนัก อย่างไรก็ตาม ภายในเวลาเพียงปีเดียว ดัชนีก็กลับไปที่เดิมและหลังจากนั้น หุ้นก็แทบจะวิ่งขึ้นไปแบบ “ม้วนเดียวจบ” เป็นเวลาต่อเนื่องถึง 15 ปีเต็มที่ดัชนีหุ้นวิ่งขึ้นไปถึงประมาณ 71,600 จุดในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในช่วงเวลานั้นรวมถึงวิกฤติโควิด 19 ที่ทำให้หุ้นตกลงมา 33% ในช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ถึงปีด้วยโดยสรุปแล้ว ตั้งแต่ปี 2003 ที่เป็นจุดเริ่มการเปลี่ยนแปลงของอินเดียจากเศรษฐกิจปิดเป็นเศรษฐกิจเปิดและถือเป็นการเริ่ม “ยุคทอง” ของอินเดียคิดเป็นเวลาประมาณ 20 ปี ดัชนีหุ้นอินเดียปรับตัวขึ้นจาก 3,200 จุด เป็น 71,600 จุด เพิ่มขึ้น 21 เท่าตัว หรือคิดเป็นผลตอบแทนทบต้น 16.2% ต่อปี ถ้ารวมปันผลที่สมมุติว่า 3% ก็เท่ากับประมาณ 19% ต่อปีแบบทบต้น และน่าจะเป็นผลตอบแทนที่ดีระดับต้น ๆ ของโลกที่น่าจะหาได้ยากมากและถ้านับตั้งแต่ต้นปี 2009 คือช่วงที่เกิดซับไพร์มและดัชนีหุ้นตกลงมาเหลือ 8,300 จุด จนถึงวันนี้ที่ 71,600 จุด ดัชนีก็ให้ผลตอบแทนทบต้นปีละประมาณ 15.3% หรือถ้ารวมปันผลก็ปีละไม่ต่ำกว่า 18% ซึ่งก็เป็นผลตอบแทนระดับโลกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงตลาดหุ้นอินเดีย บางคนก็อาจจะดูว่าอินเดียทั้งประเทศนั้น “ใหญ่เกินไป” ในขณะที่หุ้นทั้งตลาดของอินเดียนั้นอาจจะมีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องน้อยเกินไป การลงทุนทั้งตลาดน่าจะมีความเสี่ยงสูงดังนั้น เราคงต้องมาดูเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียที่มีสภาพคล่องสูงเช่นเดียวกับการบริหารงานของบริษัทที่มีมาตรฐาน และนั่นนำมาสู่การสร้างและลงทุนในดัชนีหุ้นเฉพาะกลุ่มที่รู้จักกันในนามของหุ้น “NIFTY 50” ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่สุด 50 ตัวของตลาดหุ้นอินเดียที่มีการปรับน้ำหนักตาม Free Float หรือสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นด้วยดัชนี NIFTY 50 ในวันหลังจากปีซับไพร์มคือต้นปี 2009 อยู่ที่จุดต่ำสุดประมาณ 2,620 จุด แต่หลังจากนั้นมันก็ปรับตัวขึ้นแบบ “ม้วนเดียวจบ” จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524 ขึ้นไปเป็น ประมาณ 21,700 จุด ปรับขึ้นไปประมาณ 7 เท่า หรือขึ้นไป 15.1% ต่อปีแบบทบต้น ซึ่งถ้ารวมปันผลซัก 3% ต่อปีก็จะเป็นผลตอบแทนการลงทุนที่ปีละ 18% เป็นเวลาติดต่อกันถึง 15 ปี นับว่าเป็นผลตอบแทนที่ “ดีสุดยอด” ระดับต้น ๆ ของโลกที่ยอดเยี่ยมกว่าตลาดหรือดัชนีอื่นนั้น ผมคิดว่ายังอยู่ที่ความสม่ำเสมอของผลตอบแทนที่จะเป็นตัวบอกถึงความเสี่ยงของการลงทุนก็คือ ผลตอบแทนรายปีของ NIFTY 50 นั้น มีความผันผวนน้อยมาก และปีที่ติดลบหรือขาดทุนตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบันจำนวน 15 ปีนั้น มีเพียง 2 ปี และปีที่ขาดทุนสูงสุดนั้นก็เพียง 24.6% ในปี 2011ขณะที่อีกปีที่ขาดทุนในปี 2015 ก็ติดลบเพียง 3.8% ว่าที่จริงถ้ามองย้อนหลังไปไกลถึงปี 2003 ที่เริ่ม “ยุคทองของตลาดหุ้นอินเดีย” นั้น จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 21 ปี ดัชนี NIFTY 50 ติดลบเพียง 3 ปี เท่านั้น คือเพิ่มปีวิกฤตซับไพร์ม 2008 เข้าไปอีกปีหนึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็น “ข้อมูลใหม่” ของผมที่ก่อนหน้านี้แทบไม่เคยสนใจตลาดหุ้นอินเดีย เพราะผมคิดว่าอินเดียยัง “ยากจนเกินไป” ที่จะเหมาะสมกับการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเป็นโลกของประเทศที่ต้อง “ร่ำรวยระดับหนึ่ง” ก่อนที่ตลาดหุ้นจะพัฒนาขึ้นถึงระดับที่ลงทุนได้ เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ คนจะต้องรวยพอที่จะมีเงินมาลงทุนในตลาดหุ้นเป็นเรื่องเป็นราว อย่างสำนวนไทยที่ว่า “คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น”อย่างไรก็ตาม อินเดียอาจจะเป็นประเทศที่มีความแตกต่างของความมั่งคั่งของคนมาก และเนื่องจากมีประชากรมาก ดังนั้น คงจะมีคนอินเดียที่ร่ำรวยพอที่จะลงทุนจำนวนเป็นล้าน ๆ หรือเป็นหลายร้อยล้านคนที่เรียกว่าเป็น “คนชั้นกลาง” ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ตลาดหุ้นคึกคักอย่างที่กำลังเป็นอยู่ดังนั้น ผมอาจจะต้องเริ่มคิดว่า อินเดียอาจจะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายให้เข้าไปลงทุนได้เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศที่ผมกำลังศึกษาอยู่สุดท้ายก็คือ ผมก็คงไม่รีบร้อนหรือกลัวว่าจะ “ตกรถ” ขบวนอินเดียที่วิ่งมาอย่างเร็วมากในช่วงเร็ว ๆ นี้ เพราะถ้าตัดสินใจผิด ก็อาจจะหกล้มถลอกปอกเปิกได้ ผมชอบลงทุนเวลาที่ทุกอย่างเย็นลงและคนไม่สนใจจะไปหรือกำลังกลัวว่ารถจะตกเหว เพราะในเวลาอย่างนั้น “ตั๋วชั้นหนึ่ง” ที่จะไปก็จะลดราคาและถูกลงมาก

 

 

ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

 

เรียนรู้เพิ่มเติม
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
2024 Jul 15 •
FundTalk Call: จังหวะขายหุ้นสหรัฐฯ และหุ้น AI พร้อมเพิ่มสัดส่วนในจีน Greater China
2024 Jul 12 •
ค่อย ๆ ออมแค่ 10% ของเงินเดือน กี่ปีมีเงินล้านแรก?
2024 Jul 12 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงพุ่ง 2.5% หลังส่งออกเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด
2024 Jul 12 •
Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้นญี่ปุ่น KFJPINDX-A ล็อกกำไร 8% แล้วหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นจีน
2024 Jul 12 •
Mr.Messenger Call: แนะนำซื้อ MEGA10CHINA-A หลังดัชนี Hang Seng ยืนเหนือ Golden Ratio เตรียมทะยานสู่ High เดิม
2024 Jul 12 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% หลังทางการอนุมัติคุม Short-Selling
2024 Jul 11 •
อัปเดตกองทุนแนะนำ FundTalk Call โหมดเก็งกำไรลดดอกเบี้ย Fed ไม่รอแล้วเงินเฟ้อ 2%
2024 Jul 11 •
Merkle Weekly Snapshot: บทวิเคราะห์มุมมองการลงทุนประจำสัปดาห์ 8-12 July 2024
2024 Jul 11 •
เฟดลดดอกเบี้ยหรือไม่? โจทย์ใหญ่ครึ่งหลังปี 2024
2024 Jul 11 •
มัดรวมกองทุนหุ้นเวียดนาม ที่ว่ากันว่าเหมือนซื้อหุ้นไทยเมื่อ 20 ปีก่อน
2024 Jul 10 •
เล่าธุรกิจ BYD ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนที่ 'Charlie Munger' เชียร์ให้ 'Warren Buffett' ลงทุนมาแล้วกว่า 16 ปี
2024 Jul 09 •
หุ้นหมายเลข 1 เวียดนาม
2024 Jul 08 •
ยอดขายชิป AI มาแรง คาดดันกำไร Samsung โต 15 เท่า! หนุนโมเมนตัมตลาดหุ้นเกาหลีใต้ AI Bloom ที่ราคายังไม่แพง
2024 Jul 07 •
World Bank หั่นประมาณการ GDP ไทย 2024 เหลือโต 2.4% จาก 3.2% เมื่อช่วงต้นปี
2024 Jul 04 •
Merkle Weekly Snapshot: บทวิเคราะห์มุมมองการลงทุนประจำสัปดาห์ 1-5 July 2024
2024 Jul 03 •
Mr.Messenger Call: หุ้นอินเดียอาจย่อ แบ่ง Take Profit ครึ่งหนึ่ง ล็อกกำไร 11%
2024 Jul 03 •
10 กองทุน ผลตอบแทนพุ่งแรง! ประจำเดือนมิถุนายน 2024
2024 Jul 02 •
รู้จัก 'Impossible Trinity' สามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้ บทเรียนต้มยำกุ้ง
2024 Jul 02 •
สรุปผลตอบแทนสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลก ประจำไตรมาส 1 ปี 2024
2024 Jul 02 •
ธีม AI จะแบกพอร์ตลงทุนของเราได้ต่ออีกปีไหม
2024 Jul 01 •
FundTalk Call: ถึงเวลาขายหุ้นจีน รักษาวินัยการลงทุนในระยะสั้น
2024 Jun 28 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงร่วง 2% หลังกำไรภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเล็กน้อย
2024 Jun 27 •
Merkle Weekly Snapshot: บทวิเคราะห์มุมมองการลงทุนประจำสัปดาห์ 24-28 June 2024
2024 Jun 26 •
10 ข้อควรรู้กองทุนตราสารหนี้
2024 Jun 26 •
เงินเดือนเท่านี้ มีล้านแรกเมื่อไร?
2024 Jun 25 •
Mr.Messenger Call: Take Profit ทั้งหมดในกองทุน ASP-DIGIBLOC ล็อกกำไร 35% พร้อมลงทุนต่อในเวียดนามและจีน
2024 Jun 25 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
2024 Jun 24 •
เปลี่ยนเงิน 5,000 ให้เป็นเงินล้าน
2024 Jun 24 •
พังเพราะผู้บริหารเล่นหุ้น
2024 Jun 24 •
ลงทุนต่อเดือนเท่านี้ กี่ปีมีเงินล้านแรก?
2024 Jun 24 •
มีเงิน 50,000 บาท จัดพอร์ตยังไงให้ปัง ไม่พัง ได้ตังค์ (ระยะยาว)
2024 Jun 24 •
FundTalk Call: กองทุนหุ้นเกาหลีใต้ โอกาสลงทุนธีม AI ของดีราคาถูก
2024 Jun 21 •
สรุปกองทุนหุ้นจีนทั้งหมดในตอนนี้! ใครจะแก้พอร์ต ถัวเพิ่ม หรือเริ่มลงทุน อ่านก่อนเลย
2024 Jun 20 •
ลงทุนอย่างไร เมื่อยุโรปหันขวา
2024 Jun 20 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้นราว 3% หลังจีนประกาศเตรียมปฏิรูปตลาด STAR
2024 Jun 19 •
ท้อแท้-สิ้นหวัง
2024 Jun 19 •
Mr.Messenger Call: แนะนำขาย SCBSEMI(A) ทำกำไร 11% พร้อมหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นเวียดนาม
2024 Jun 14 •
รีวิว MUBONDUH-A ก้าวอย่างมั่นคง ในช่วงดอกเบี้ยขาลงข้างหน้า ด้วยกองทุนตราสารหนี้อเมริกา
2024 Jun 14 •
รู้จัก FPT บริษัทไอทีใหญ่สุดของเวียดนามที่ ดร.นิเวศน์ ต้องไปเห็นกับตา
2024 Jun 13 •
กองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในตอนนี้! จัดกลุ่มให้ครบ ทุกแบบ ทุกสไตล์
2024 Jun 13 •
เมื่อเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และตลาดทุน สวนทาง
2024 Jun 12 •
ซินจ่าวเวียดนาม
2024 Jun 10 •
Real-World Assets (RWAs) เทรนด์เปลี่ยนสินทรัพย์จริงสู่โลกดิจิทัล
2024 Jun 10 •
แนะนำปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star: แบ่งขายหุ้นยุโรป หลังตลาด Price in การลดดอกเบี้ยเต็มที่แล้ว
2024 Jun 06 •
10 กองทุน ผลตอบแทนพุ่งแรง! ประจำเดือนพฤษภาคม 2024
2024 Jun 05 •
Finnomena Funds Market Alert: ตลาดหุ้นอินเดียร่วงแรงกว่า 6% หลังพรรค BJP มีแนวโน้มชนะ แต่ไม่ขาดลอยตามที่ตลาดคาด
2024 Jun 04 •
เกษียณเร็วตามเทรนด์ FIRE ทำได้จริงหรือไม่? ต้องลงทุนอย่างไร หากอยากเกษียณอายุ 40 ปี
2024 May 31 •
อัปเดตล่าสุด! 10 บริษัทมูลค่าสูงสุด ปี 2024 Nvidia ใกล้แซง Apple ขึ้น No.2 โลก
2024 May 29 •
Finnomena Funds ตอกย้ำความเป็น Ahead of The Game เผยกองทุนแนะนำปี 2024 มองขาดสร้างโอกาสชนะเกิน 80%
2024 May 28 •
รู้จักกองทุน SIPs หนุนตลาดหุ้นอินเดีย All-Time High ด้วยการส่งเสริมคนในประเทศ "ออมแบบมีวินัย" "ลงทุนอย่างเป็นระบบ"
2024 May 27 •
เก็บเงินลงทุนวันละ 100 บาท ก็มีเงินล้านได้ !?
2024 May 24 •
มีเงิน 500,000 บาทแล้ว DCA อีกกี่ปีถึงจะมีเงินล้าน?
2024 May 24 •
Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้นเวียดนามทำกำไร 8% พร้อมหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น หุ้นเติบโต
2024 May 23 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงร่วง 2% กังวลผลประกอบการของบริษัทในจีน
2024 May 21 •
FundTalk Call: จีนแผ่นดินใหญ่ A-Shares ฟื้นตัว รับยาแรงมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ จริงจัง
2024 May 21 •
5 กองทุนหุ้นเวียดนาม โชว์ฟอร์มแรงทะยาน! ทำผลตอบแทน 1 ปีปังสุด
2024 May 17 •
คัด 5 กองทุนหุ้นจีนพุ่งแรง! ทำผลตอบแทนปังสุดในรอบ 3 เดือน
2024 May 17 •
Mr.Messenger Call: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ทะลุ Downtrend Line พร้อมเกิด Bullish Signal
2024 May 17 •
5 FAQ ที่ถูกถามบ่อยที่สุด สำหรับการลงทุนระยะยาว
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: ได้เวลา Take Profit หุ้น EM แล้วหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น และหุ้นเติบโต
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: โอกาสเก็งกำไรใน ARKW กลับมาอีกครั้ง ก่อนทะยานขึ้นรอบใหม่
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: ถึงจุด Take Profit หุ้นจีน หมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น
2024 May 16 •
กองทุนหุ้นจีน Hedged กับ Unhedged ค่าเงิน มีผลกระทบมากแค่ไหน?
2024 May 14 •
แด่ Jim Simons ต้นแบบนักลงทุน Quant King ผู้สร้างปรากฎการณ์ผลตอบแทนระดับตำนาน
2024 May 13 •
MEVT Call: เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง พร้อม Flow ต่างชาติไหลเข้า
2024 May 13 •
Checklist 10 เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่ควรทำก่อนอายุ 30
2024 May 10 •
“9 ปฏิรูป” แห่งทศวรรษใหม่ของตลาดหุ้นจีน
2024 May 10 •
GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024: India, Technology, Sustainability และ Luxury
2024 May 10 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงพุ่ง 2% หลังหน่วยงานกำกับฯ เตรียมยกเว้นภาษีเงินปันผล
2024 May 10 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเกาหลีใต้พุ่งทะยาน 2% รับความหวัง เฟดลดดอกเบี้ย
2024 May 07 •
Finnomena Investment Outlook กลยุทธ์การลงทุนเดือนพฤษภาคม 2024: เศรษฐกิจโลกขยายตัวเกินคาด ถึงเวลาปรับพอร์ตล็อกกำไร
2024 May 03 •
วิถี Satya Nadella เด็กหนุ่มอินเดีย คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่กรุงเทพฯ สู่ซีอีโอร่างทองแห่ง Microsoft
2024 May 02 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น 2% หลัง Fed คงดอกเบี้ยตามคาด
2024 May 02 •
Mr.Messenger Call: Take Profit ตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นจีนและยุโรป
2024 May 02 •
สูตรแบ่งเงินเดือน ให้มีเงินเก็บ ควรแบ่งใช้-เก็บยังไงดี?
2024 May 01 •
โอกาสลงทุนท่ามกลางสงครามไปกับ “ธีมอากาศยานและการป้องกันประเทศ”
2024 Apr 29 •
Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน Upside ยังเหลือ หลังผ่านอีกแนวต้านสำคัญ
2024 Apr 29 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยานทั้งสัปดาห์ เมื่ออสังหาฯ ดูดี ราคาขึ้นในรอบเกือบปี
2024 Apr 26 •
หุ้นจีน Hang Seng ทำจุดสูงสุดในรอบปี "ของจริง" หรือ "เด้งหลอก"
2024 Apr 25 •
Warren Buffett ลงทุนอย่างไรในช่วงสงคราม
2024 Apr 24 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเอเชียทะยาน 2% จากความกังวลเกี่ยวกับสงครามที่ผ่อนคลายลง
2024 Apr 24 •
Mr.Messenger Call: ถึงเวลาลงทุนหุ้นเวียดนาม หลังดัชนีทำสัญญาณกลับตัว
2024 Apr 23 •
สงครามแค่ชั่วคราว ตลาดผ่อนคลาย ได้เวลา Buy the Dip
2024 Apr 23 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% หลังจีนประกาศ ดันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติ
2024 Apr 22 •
Mr.Messenger Call: Stop Loss หุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก
2024 Apr 22 •
Finnomena Funds Market Alert : ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงแรง หลังอิสราเอลตอบโต้กลับอิหร่าน
2024 Apr 19 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นไทยปรับตัวลง 2% จากความกังวลเรื่องความไม่สงบในฝั่งตะวันออกกลาง
2024 Apr 17 •
เศรษฐกิจร้อน นโยบายการเงินก็ร้อน สงครามยิ่งร้อน
2024 Apr 17 •
เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?
2024 Apr 11 •
Passive Income คืออะไร?: รวมสุดยอดไอเดียสร้าง Passive Income ผ่านการลงทุน
2024 Apr 11 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ MEVT Call คว้าโอกาสเติบโตในระยะยาว [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 10 เม.ย. 2024]
2024 Apr 10 •
American Outperform ทำไมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐถึงดีขนาดนี้!
2024 Apr 10 •
Mr.Messenger Call: SCBCOMP ถึงจุด Take Profit พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นยุโรป-หุ้นอินเดีย
2024 Apr 09 •
Finnomena Investment Outlook กลยุทธ์การลงทุนเดือนเมษายน 2024: เฟดลุยลดดอกเบี้ย เศรษฐกิจโลกลุ้นฟื้นตัว โอกาสลงทุนอยู่ที่ไหน
2024 Apr 08 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ Mr.Messenger จับจังหวะเก็งกำไรในตลาดขาขึ้น [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 3 เม.ย. 2024]
2024 Apr 07 •
FundTalk มองสวนตลาด! หุ้นอเมริกา-ยุโรปใกล้ปรับฐาน โยกเงินเก็บไว้ตราสารหนี้
2024 Apr 05 •
มอง "ตลาดหุ้นจีน" ผ่านสายตา Ray Dalio
2024 Apr 04 •
ส่องปรากฏการณ์ Sell India Buy China บริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหลาย กำลังบอกอะไรเรา?
2024 Apr 03 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% เมื่อภาคการผลิตจีนขยายตัวในรอบ 6 เดือน
2024 Apr 02 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ FundTalk เฟ้นหาโอกาสในตลาดที่ถูกมองข้าม [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 27 มี.ค. 2024]
2024 Mar 29 •
สรุป FINNOMENA Live: หุ้นสหรัฐฯ All Time High จังหวะนี้ กองทุนไหนดี?
2024 Mar 29 •
สัญญาณ Buffett Indicator ใกล้แตะ 200% เตือนหุ้นสหรัฐฯ เสี่ยงฟองสบู่
2024 Mar 28 •
ถึงเวลาปรับพอร์ต All Balance: หมุนเข้า UOBSA กองทุนเด่นเลือกหุ้นด้วย AI ร่วมกับคน
2024 Mar 27 •
FundTalk Call: โอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energy เมื่อ Fed คอนเฟิร์มลดดอกเบี้ย 3 ครั้งปีนี้
2024 Mar 26 •
ตลาดหุ้นเวียดนามเตรียมทะยานสู่ Emerging Market แต่ละบลจ. มองอย่างไร และจะเกิดขึ้นเมื่อไร?
2024 Mar 26 •
รวม 6 กองทุนสาย EV ตัวเด่น โตไปกับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ที่จะมาเขย่าโลกยานยนต์
2024 Mar 25 •
เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว
2024 Mar 22 •
เป้าหมาย “ทองคำ” หลังผ่านจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล
2024 Mar 22 •
รีวิว ‘หุ้นอินเดีย’ ใน B-BHARATA กองทุนอินเดียตัวท็อป ลงทุนอะไรบ้าง?
2024 Mar 21 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเอเชียบวกถ้วนหน้า หลัง FED คงดอกเบี้ย
2024 Mar 21 •
วิเคราะห์หุ้นสหรัฐฯ กลุ่มไหนบ้างที่ราคายัง Laggard
2024 Mar 19 •
อวสานยุค “แปลงร่างเป็นญี่ปุ่น”
2024 Mar 19 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเวียดนามดิ่ง 3% หลังนักลงทุนต่างชาติเทขาย
2024 Mar 18 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงลง 2% หลังแบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ยตามคาด
2024 Mar 15 •
สรุปประเด็นสำคัญ จีนประชุมสองสภา จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือไม่
2024 Mar 14 •
รีวิวกองทุน KKP EMXCN ไม่มีจีนแล้ว!!! จะปังกว่ากองทุน EM หรือไม่?
2024 Mar 14 •
ถ้าเราทํางานจนเกษียณ เราจะได้อะไรบ้าง?
2024 Mar 14 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเวียดนามพุ่งรวดเดียว 2% หลังจับมือด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น
2024 Mar 13 •
Mr.Messenger Call: Take Profit กองทุน SCBNEXT(A) พร้อมหมุนเงินเข้าเก็งกำไรต่อในสินทรัพย์อื่น
2024 Mar 13 •
เศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีนในปีมังกร 2024
2024 Mar 13 •
4 กองทุนรับ BTC ลุ้น All Time High
2024 Mar 12 •
ประชันมุมมองนักกลยุทธ์ ตลาดเกิดใหม่ (EM) vs ตลาดพัฒนาแล้ว (DM) ลงทุนอะไรดี?
2024 Mar 08 •
Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้น Blockchain บางส่วน พร้อมหมุนเงินเข้าเก็งกำไรต่อในสินทรัพย์อื่น
2024 Mar 08 •
รู้จัก ‘ตลาดหุ้นโลก’ แต่ละประเทศมีตลาดหุ้นอะไรบ้าง?
2024 Mar 07 •
เงินประกันสังคม 750 บาท ถูกหักแล้ว ไปอยู่ไหน?
2024 Mar 06 •
วิธีดู ราคาทองขึ้น-ลง เกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง?
2024 Mar 06 •
ถึงเวลาปรับคำแนะนำแผน Goal และ 1st Million รับมุมมองการลงทุน 2024
2024 Feb 29 •
รู้จัก 10 ‘หุ้นรัสเซีย’ ทรงอิทธิพลในแดนหมีขาว
2024 Feb 29 •
รู้จัก ‘หุ้นไต้หวัน’ ยักษ์ใหญ่ 10 ตัว มีอะไรบ้าง?
2024 Feb 29 •
มุมมองจากตลาดการเงิน “เศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่”
2024 Feb 27 •
สูตรบริหารเงินเดือน มีกิน มีเก็บ เหลือลงทุน
2024 Feb 27 •
ตะลุยกองทุนหุ้นอินเดีย มีอะไรที่ต้องรู้ในตลาดแห่งความหวังนี้?
2024 Feb 25 •
ส่อง 10 ‘หุ้นยุโรป’ ทวีปที่ไม่ได้มีแค่แบรนด์เนม พร้อมกองทุนหุ้นยุโรปแนะนำ
2024 Feb 23 •
กองทุนที่มี Quality และเติบโต ดูตรงไหน?
2024 Feb 22 •
วัดทุกมิติ "จีน" ปะทะ "อินเดีย" นาทีนี้ใครคือผู้ชนะ?
2024 Feb 20 •
FINNOMENA Investment Outlook กุมภาพันธ์ 2024: เมื่อหุ้นสหรัฐ All-time High สวนหุ้นจีนเดินหน้าทำ Low เดือนนี้ลงทุนอย่างไร?
2024 Feb 15 •
มหัศจรรย์ตลาดหุ้นอินเดีย
2024 Feb 12 •
รีวิว KKP GNP กองทุนตัวรับจบ! ถือกองเดียว กระจายการลงทุนไปหุ้นทั่วโลก
2024 Feb 08 •
Magnificent Seven จะหนุนตลาดหุ้นสหรัฐถึงกี่โมง
2024 Feb 08 •
สรุปกลยุทธ์การลงทุนทุกตลาดหุ้นทั่วโลก
2024 Feb 06 •
รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล
2024 Feb 02 •
กองทุนอะไรดี มีโอกาสอยู่ที่ไหน? เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ วิ่งเป็นกระทิงเต็มตัว
2024 Feb 02 •
Mr.Messenger Call: แนะนำขายเวียดนาม ล็อคกำไร 6-7% พร้อมหมุนเงินหาโอกาสเก็งกำไรต่อ
2024 Feb 01 •
หุ้นจีนถูกสุดในรอบ 10 ปี หรือนี่คือจังหวะถัวแล้ว
2024 Jan 30 •
Mr.Messenger Call: หุ้น Blockchain เตรียมรีบาวด์ หลังฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านสำคัญ
2024 Jan 30 •
Mr.Messenger Call: เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ หลังมี momentum เชิงบวก
2024 Jan 29 •
เคล็ดลับลงทุนหุ้น
2024 Jan 29 •
How to ลงทุนหุ้นปันผล
2024 Jan 29 •
ศึกการลงทุน กระเรียนผงาด คชสารผยอง มังกรสะบัดหาง
2024 Jan 26 •
รีวิวกองทุน KFSINCFX-A: จังหวะของตราสารหนี้โลก โอกาสทองในรอบ 10 ปี - Copy
2024 Jan 23 •
ช้อปเต็มระบบ 50,000 บาท ได้เงินภาษีคืนเท่าไร? จากโครงการ Easy E-Receipt
2024 Jan 22 •
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
2024 Jan 17 •
คัด 2 กองทุนหุ้นไทย รับจังหวะตลาดพลิกเป็นขาขึ้น
2024 Jan 10 •
ชวนดูพลัง ‘ผลตอบแทนทบต้น’ แม้แต่ไอน์สไตน์ยังยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก!?
2024 Jul 02 •
เงินเกษียณไม่พอแน่ ถ้ายังทำแบบนี้!
2019 Nov 12 •
4 พฤติกรรม ขวางกั้นความรวย
2019 Oct 07 •
รวมกองทุนหุ้น Apple ลงทุนกับบริษัทนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
2024 Jun 16 •
รวมกองทุนหุ้น Nvidia ลงทุนกับผู้ชนะแห่งยุคสมัย AI
2024 Jun 10 •
แผนการเงินตลอดชีวิตของคนเจน Z
2022 Sep 26 •
อยากรวยต้องเริ่มตอนนี้ เพราะคำว่า “พรุ่งนี้ค่อยประหยัด” ไม่มีอยู่จริง
2020 Jul 23 •
จดรายจ่ายให้เป๊ะ...อาจเก็บเงินได้มากขึ้น! จริงเหรอ?
2019 Sep 26 •
สรุปบทเรียนการเงินจาก Money, Explained: สารคดีไซส์มินิจาก Netflix
2021 Jun 16 •
ซื้อคอนโด มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? เตรียมล่วงหน้าไว้ ลดอาการหน้ามืด
2020 Jun 27 •
หรือเรากำลังโดนหลอก? สรุป 5 บทเรียนการลงทุนที่ได้จากหนังสือ Factfulness
2020 Jun 19 •
ทบทวนการจัดพอร์ตแบบ SAA และ TAA Asset Allocation เพื่อการเติบโตระยะยาว และ capture ผลตอบแทนระยะสั้น
2023 May 22 •
รวมแก่นของการจัดพอร์ตอย่างสบายใจ ระยะสั้นยาว ตามวัตถุประสงค์
2023 May 15 •
แนะนำการคัดกองทุนเข้าพอร์ต เน้นการเติบโตอย่างแข็งแรง ลงทุนระยะยาวสบายใจ ด้วยสูตร 60/30/10
2023 May 09 •
ทำความรู้จักกับดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของ SET มีกลุ่มและธุรกิจอะไรบ้าง?
2023 May 02 •
เลือกกองทุนอย่างไรดี มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง
2023 Apr 26 •
10 บริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2023 Apr 25 •
Active vs. Passive Fund ค่าธรรมเนียมมีผลมากแค่ไหน?
2023 Apr 24 •
สรุป 6 ข้อคิด จากหนังสือ Thinking, Fast and Slow ที่นำไปปรับใช้กับการลงทุนได้
2021 Feb 15 •