Kept by krungsri
GET - On the App Store
3498 views
05 February 2024

ปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) กำลังเป็นกระแสร้อนแรง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลาย ๆ อุตสาหกรรมเริ่มมีการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ

สำหรับบทความนี้ เราจะพาทุกคนไปตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัลกับกองทุน ASP-DIGIBLOC กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset และ Blockchain โดยกองทุนนี้เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

แต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงกองทุน ASP-DIGIBLOC เรามาทำความเข้าใจกับ Digital Asset กันสักนิดว่ามันคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Blockchain

 

Digital Asset คืออะไร?

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

“สินทรัพย์ดิจิทัล”

หรือ “

Digital Asset”

คือ หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงมูลค่าเหมือนกับสินทรัพย์ทั่วไป เพียงแต่ไม่สามารถจับต้องได้ โดยถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงใช้กำหนดสิทธิในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ และสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดย

“ไม่ต้องผ่านตัวกลาง”

Digital Asset สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

 

 1. สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) – ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ เช่นเดียวกับสกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency) ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ไม่สามารถจับต้องได้
 2. โทเคนดิจิทัล (Digital Token) – ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในส่วนแบ่งรายได้หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าและบริการ หรือสิทธิอื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ออกโทเคน
  • โทเคนเพื่อการลงทุน (Investment Token) – ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการร่วมลงทุน
  • โทเคนเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) – ถูกสร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจง

 

 

Blockchain คืออะไร?

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

“บล็อกเชน”

(Blockchain) เป็นเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์ โดยจะบันทึกข้อมูลลงในกล่อง (Block) และนำมาต่อกันเรื่อย ๆ เหมือนสายโซ่ (Chain) ซึ่งจะไม่สามารถย้อนกลับได้ ทำให้ยากต่อการปลอมแปลง แก้ไข หรือทำลายข้อมูล

บล็อกเชนจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแบบ

“กระจายศูนย์”

(Distributed Ledger Technology: DLT) ที่ปราศจากการควบคุมโดยตัวกลางอย่างธนาคารหรือรัฐบาล ทำให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนจึงมีความปลอดภัย โปร่งใส และน่าเชื่อถือ

 

ประโยชน์ของ Blockchain

 

 

 • มีความโปร่งใสมากขึ้น
 • มีความปลอดภัยขั้นสูง
 • สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทันที
 • เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
 • ลดต้นทุนในการทำธุรกรรม

 

 

ทำไมต้องลงทุนใน Blockchain ตอนนี้?

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

ในช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยี

“Blockchain”

ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เกิดสินค้าและบริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลก มาดูกันว่าทำไมตอนนี้ถึงเป็นโอกาสในการลงทุนใน Blockchain

 

‘Blockchain’ และ ‘Digital Asset’ การเติบโตที่มาคู่กัน

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของมูลค่าธุรกิจบล็อกเชนจะอยู่ที่ 57% ต่อปี ระหว่างปี 2021-2026 และเติบโตที่ 72% ต่อปี ระหว่างปี 2026-2030 พร้อมคาดว่ามูลค่าของธุรกิจบล็อกเชนทั่วโลกจะแตะ 3.16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2030

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

 

รูปซ้าย: รายได้และมูลค่าตลาดของบริษัท Digital Transformation ที่มีการซื้อขายในตลาดจดทะเบียน (2012-2021)รูปขวา: คาดการณ์การเติบโตมูลค่าธุรกิจ Blockchain (2021-2030)

ที่มา: VanEck และ ResearchGate

 

 

หลายประเทศทั่วโลกเริ่มสร้าง CBDC

 

“CBDC”

เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ โดยมีคุณสมบัติในการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเช่นเดียวกับสกุลเงินทั่วไป (Fiat Currency)

CBDC แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ CBDC สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน (Wholesale CBDC) และ CBDC สำหรับธุรกรรมรายย่อยของภาคธุรกิจและประชาชน (Retail CBDC)

ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาและสร้าง CBDC ในระดับภาคประชาชน (Retail CBDC) เป็นอันดับแรก ๆ ของโลก โดยใช้ชื่อว่า

“DCEP”

หรือรู้จักกันในชื่อ

“หยวนดิจิทัล”

เพื่อลดบทบาทของเงินสดและก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างเต็มรูปแบบ

ประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้า เพราะธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก็ได้ทำการศึกษา พัฒนา และทดสอบ CBDC มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลในระดับสถาบันการเงิน (Wholesale CBDC) ก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำธุรกรรมระหว่างสถาบันภายใต้ชื่อ

“โครงการอินทนนท์”

 

ประโยชน์ของ CBDC ต่อสินทรัพย์ดิจิทัล

 

 

 • ปรับปรุงระบบการชำระเงินแบบเดิม ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของโลกถูกพัฒนาไปอีกระดับ
 • สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น เนื่องจากเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ
 • ลดการใช้ธนบัตรหรือเหรียญที่จับต้องได้ในปัจจุบัน เปลี่ยนโลกสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
 • ประชาชนหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ไม่พึ่งพาตัวกลาง และไม่ต้องผูกติดกับบัญชีใด ๆ

 

 

โอกาสเติบโตของ Blockchain ยังมีอีกมาก 

 

หลายคนอาจจะคิดว่าบล็อกเชนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์แต่ในอุตสาหกรรมการเงินเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากอุตสาหกรรมการเงินที่ได้นำประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้ เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจเช่นเดียวกัน

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

 

 

Total Addressable Market (TAM) ของ Blockchain

ที่มา: Cosimo Ventures, NECTEC, DGA

 

หากดูจาก Total Addressable Market (TAM) ที่เป็นข้อมูลแสดงขนาดของตลาดที่สามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน จะเห็นได้ว่าภาครัฐ และธุรกิจ Supply Chain เป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้งานมากที่สุดอยู่ที่ 16% รองลงมาเป็น Healthcare, E-Commerce และ Real Estate ในสัดส่วน 11%

 

 • ภาครัฐ: ใช้บล็อกเชนในการติดตามการติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เซียร์ราลีโอน ที่นำบล็อกเชนมาใช้ในการเลือกตั้งด้วย
 • ภาค Supply Chain: นำระบบบล็อกเชนมาใช้ติดตามวัตถุดิบหรือสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ซึ่งปัจจุบันร้านค้าปลีกอย่าง ‘Walmart’ ใช้บล็อกเชนในการตรวจสอบอาหาร โดยสามารถลดเวลาตรวจสอบได้จาก 6 วันเหลือเพียง 2 วินาที
 • ภาค Healthcare: นำระบบบล็อกเชนมาใช้ในการเก็บข้อมูลของคนไข้ เช่น ประวัติข้อมูลการรักษา โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา ทำให้แพทย์สามารถเข้าข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
 • ภาค E-Commerce: ใช้ในการซื้อสินค้าโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง รวมถึงนำมาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งสินค้า โดยผู้ซื้อสามารถเห็นข้อมูลการจัดส่งในทุกขั้นตอน
 • ภาคอสังหาริมทรัพย์: ประเทศมอลต้า อังกฤษ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการนำระบบบล็อกเชนมาใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งการเป็นเจ้าของที่ดินแทนการถือโฉนด

 

 

อยากลงทุนใน Digital Asset และ Blockchain ไม่จำเป็นต้องซื้อคริปโตฯ เสมอไป!

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

หากคิดถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เราคงต้องนึกถึงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเช่นเหรียญราชาแห่งโลกคริปโตฯ อย่าง

“Bitcoin”

เป็นอันดับแรกแน่ ๆ ซึ่งบางคนอาจจะอยากลงทุนตามแนวโน้มการเติบโตของ Digital Asset และ Blockchain แต่ยังคงกังวลเรื่องความผันผวนด้านราคาอยู่หากลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง

อย่างไรก็ตาม เราสามารถลงทุนทางอ้อมด้วยการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ถือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจำนวนมาก หรือนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ แต่การลงทุนในหุ้นรายตัวก็อาจมีความเสี่ยงสูงเช่นกันหากไม่กระจายการลงทุน อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจคือการลงทุนใน Digital Asset และ Blockchain ผ่าน

“ETF”

ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล มีการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลสัดส่วนที่เหมาะสม ให้เราสามารถลงทุนได้ในระยะยาว

 

จุดเด่นของการลงทุนใน Digital Asset & Blockchain ETF

 

 

เป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยง

 

กองทุน ETF สามารถถือครองได้มากกว่าหนึ่งสินทรัพย์ โดยมีเป้าหมายลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยี Blockchain ทำให้นักลงทุนมีโอกาสลดความเสี่ยงและกระจายพอร์ตการลงทุน 

 

ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของสกุลเงินดิจิทัล

 

การลงทุนในบริษัทที่ถือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจำนวนสูง หรือใช้เทคโนโลยี Blockchain เมื่อความต้องการถือครองสกุลเงินดิจิทัลสูงขึ้น จะทำให้มูลค่าบริษัทและความต้องการในเทคโนโลยี Blockchain สูงตามไปด้วย ซึ่งการเติบโตของราคาหุ้นจะล้อไปกับราคาสกุลเงินดิจิทัล

 

มีความง่ายและสะดวกสบายกว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยตรง

 

สามารถซื้อขาย และถือหน่วยลงทุน ETF ผ่านการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แบบดั้งเดิม (Traditional Brokerage Account) ไม่จำเป็นต้องใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ซึ่งรหัสผ่านอาจสูญหาย หรือถูกขโมยข้อมูลได้

 

กองทุน Digital Asset & Blockchain ETF ถูกกำกับโดยรัฐบาล

 

ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการฉ้อโกง รวมถึงการปั่นราคาโดย Fake news

 

ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัลไปกับกองทุน ASP-DIGIBLOC

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

กองทุน

ASP-DIGIBLOC

หรือ

Asset Plus Digital Blockchain Fund

จาก บลจ.แอสเซทพลัส (ASSETFUND) มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) และ/หรือบริษัทที่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจหรือมีความเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เช่น เพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นต้น และ/หรือลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีการลงทุนในหุ้นตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

 

ประมาณสัดส่วนการลงทุนของกองทุน ASP-DIGIBLOC

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

 

ประมาณสัดส่วนการลงทุนของ ASP-DIGIBLOC

ที่มา: ASSETFUND

 

 

1. กองทุน VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) (สัดส่วน 75%)

 

มีนโยบายในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับ ดัชนี

MVIS Global Digital Assets Equity Index

ซึ่งดัชนีมีวัตถุประสงค์ในการทำ

ผลการดำเนินงานตามบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets)

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:

มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี (Passive Management / Index Tracking)

 

7 ธีมหลักที่กองทุน DAPP ลงทุน

 

 

 • Payment Gateways – บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์มการซื้อขาย รวมถึงร้านค้าแบบดั้งเดิมด้วยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น บริษัท Block และ GreenBox POS
 • Hardware – บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับการขุดหรือจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น บริษัท Canaan และ Ebang
 • Crypto Miners – บริษัทที่ทำหน้าที่ประมวลผลธุรกรรมระหว่างผู้ใช้บัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ หรือนักขุด เช่น บริษัท Marathon, Riot Blockchain และ Bitfarm
 • Exchanges – บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น บริษัท Coinbase และ Voyager Digital
 • Crypto Holding and Trading – บริษัทที่มีสินทรัพย์ดิจิทัลใน Balance Sheet หรือมีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจำนวนมาก เช่น บริษัท Microstrategy และ Coinshares
 • Software and Value Added Services – บริษัทที่สร้างซอฟต์แวร์หรืออำนวยความสะดวกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ดิจิทัล เช่น บริษัท Northern Data
 • Banking & Asset Management – บริษัทที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างระบบการให้บริการทางการเงินแบบดั้งเดิมและระบบการให้บริการสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลยุคใหม่ เช่น บริษัท Silvergate และ BC Technology Group

 

 

จุดเด่นกองทุน DAPP

 

 

 • ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เกินกว่า 50% หรือมีศักยภาพในอนาคตที่สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในสัดส่วนเกินกว่า 50%
 • กระจายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ครอบคลุมหลายด้าน ทั้งด้านธุรกิจขุดเหมืองคริปโตฯ ด้านการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ธนาคารตัวกลางด้านสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงธุรกิจซอฟต์แวร์อื่น ๆ
 • มี Exposure ทางอ้อมใน Cryptocurrency ผ่านการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรม แต่มีความผันผวนด้านราคาต่ำกว่าการลงทุนใน Cryptocurrency โดยตรง

 

 

2. ลงทุนตรงในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain และ Digital Asset (สัดส่วน 25%)

 

 

สัดส่วนอุตสาหกรรมของกองทุน ASP-DIGIBLOC

 

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

 

 

Sector Weighting ของ VanEck Digital Transformation ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2023)

ที่มา:

https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp/

 

กองทุน VanEck Digital Transformation ETF ซึ่งเป็นกองทุนที่ ASP-DIGIBLOC มีสัดส่วนลงทุนมากที่สุด เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยให้น้ำหนักการลงทุนที่ 74.51% และอุตสาหกรรมการเงิน (Financials) มีสัดส่วนการลงทุนรองลงมา โดยให้น้ำหนักที่ 25.56% ของพอร์ตการลงทุน

 

รีวิวหุ้นที่กองทุน ASP-DIGIBLOC ลงทุน

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

 

Top 10 Holdings ของ VanEck Digital Transformation ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2023)

ที่มา:

https://www.vaneck.com/us/en/investments/digital-transformation-etf-dapp-fact-sheet.pdf

 

 

 • Coinbase (8.03%) – หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำในสหรัฐฯ รองรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลกว่า 90 สกุล
 • BLOCK (7.12%) – เป็นที่รู้จักกันในชื่อ “Square” ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น “BLOCK” ในช่วงเดือนธันวาคมปี 2021 เนื่องจากบริษัทมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นธุรกิจในด้าน Blockchain มากขึ้น เป้าหมายหลักของบริษัทคือการสร้างเครื่องมือเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเศรษฐกิจของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน
 • MicroStrategy (6.05%) – บริษัทเหมืองขุดบิตคอยน์ (Mining) ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการขุด (Hash Rate) เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบิตคอยน์
 • Riot Blockchain (4.89%) – บริษัทเหมืองขุดคริปโตฯ (Mining) สัญชาติอเมริกา มุ่งเน้นไปที่การขุดบิตคอยน์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain
 •  

 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ASP-DIGIBLOC

 

รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล

 

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

 

 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ASP-DIGIBLOC (ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2024)

 

ที่มา:

https://www.finnomena.com/fund/ASP-DIGIBLOC/performance

 

ด้านผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน ASP-DIGIBLOC ก็ทำได้ดีเยี่ยม โดยผลตอบแทนในทุกช่วงเวลาตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เป็นบวกทั้งหมด นอกจากนี้กองทุน ASP-DIGIBLOC ยังท็อปฟอร์มมากในปี 2023 เพราะเป็นกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในปี 2023 โดยทำผลตอบแทนตลอดปี 2023 ไปได้ถึง 184.49%

 

ความเสี่ยงของกองทุน ASP-DIGIBLOC

 

กองทุน ASP-DIGIBLOC จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงระดับ 6 โดยมีปัจจัยความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว: มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ  และหมวดอุตสาหกรรม Information Technologyและ Financials

 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน ASP-DIGIBLOC

 

 

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.61%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.25%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 3.05%

 

 

เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุน ASP-DIGIBLOC

 

 

 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 1,000 บาท
 • มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 1,000 บาท

 

 

กองทุน ASP-DIGIBLOC เหมาะกับใคร?

 

 

 • ผู้ที่สนใจหรือต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) รวมถึงบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 
 • ผู้ที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังต่างประเทศ
 • ผู้ที่สนใจลงทุนใน Cryptocurrency แต่ไม่อยากลงทุนโดยตรงเนื่องจากกังวลเรื่องความผันผวนด้านราคา
 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงยาวได้ และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

 

ส่วนใครที่อยากลงทุนในกองทุน ASP-DIGIBLOC แล้วยังได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแถมไปด้วย ทาง ASSET PLUS เขาก็มีกองทุน

ASP-DIGIBLOC-SSF

และ

ASP-DIGIBLOCRMF

ให้เลือกลงทุนเช่นกัน

อ้างอิง

 

 

 


 

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

เรียนรู้เพิ่มเติม
Mr.Messenger Call: แนะนำขาย SCBSEMI(A) ทำกำไร 11% พร้อมหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นเวียดนาม
2024 Jun 14 •
รีวิว MUBONDUH-A ก้าวอย่างมั่นคง ในช่วงดอกเบี้ยขาลงข้างหน้า ด้วยกองทุนตราสารหนี้อเมริกา
2024 Jun 14 •
Mr.Messenger Call: โอกาสลงทุนหุ้นเวียดนามอีกครั้ง หลังดัชนียืนเหนือ Golden ratio
2024 Jun 14 •
รู้จัก FPT บริษัทไอทีใหญ่สุดของเวียดนามที่ ดร.นิเวศน์ ต้องไปเห็นกับตา
2024 Jun 13 •
กองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งหมดในตอนนี้! จัดกลุ่มให้ครบ ทุกแบบ ทุกสไตล์
2024 Jun 13 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
2024 Jun 12 •
เมื่อเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และตลาดทุน สวนทาง
2024 Jun 12 •
ซินจ่าวเวียดนาม
2024 Jun 10 •
Real-World Assets (RWAs) เทรนด์เปลี่ยนสินทรัพย์จริงสู่โลกดิจิทัล
2024 Jun 10 •
FundTalk Call: แนวทางลงทุนในยุคดอกเบี้ยโลกขาลงกับ US Aggregate Bond Index
2024 Jun 07 •
เงิน 5,000 บาท ลงทุนอะไรดี?: ต่อยอดเงินลงทุนหลักพันให้เติบโตสู่หลักล้าน!
2024 Jun 07 •
แนะนำปรับพอร์ต GAR, All Balance, All Star: แบ่งขายหุ้นยุโรป หลังตลาด Price in การลดดอกเบี้ยเต็มที่แล้ว
2024 Jun 06 •
10 กองทุน ผลตอบแทนพุ่งแรง! ประจำเดือนพฤษภาคม 2024
2024 Jun 05 •
Finnomena Funds Market Alert: ตลาดหุ้นอินเดียร่วงแรงกว่า 6% หลังพรรค BJP มีแนวโน้มชนะ แต่ไม่ขาดลอยตามที่ตลาดคาด
2024 Jun 04 •
เกษียณเร็วตามเทรนด์ FIRE ทำได้จริงหรือไม่? ต้องลงทุนอย่างไร หากอยากเกษียณอายุ 40 ปี
2024 May 31 •
อัปเดตล่าสุด! 10 บริษัทมูลค่าสูงสุด ปี 2024 Nvidia ใกล้แซง Apple ขึ้น No.2 โลก
2024 May 29 •
Finnomena Funds ตอกย้ำความเป็น Ahead of The Game เผยกองทุนแนะนำปี 2024 มองขาดสร้างโอกาสชนะเกิน 80%
2024 May 28 •
รู้จักกองทุน SIPs หนุนตลาดหุ้นอินเดีย All-Time High ด้วยการส่งเสริมคนในประเทศ "ออมแบบมีวินัย" "ลงทุนอย่างเป็นระบบ"
2024 May 27 •
เก็บเงินลงทุนวันละ 100 บาท ก็มีเงินล้านได้ !?
2024 May 24 •
มีเงิน 500,000 บาทแล้ว DCA อีกกี่ปีถึงจะมีเงินล้าน?
2024 May 24 •
รีวิวกองทุน TISCOAI vs MEGA10AI ใครคือผู้ชนะในสนาม AI
2024 May 23 •
Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้นเวียดนามทำกำไร 8% พร้อมหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น หุ้นเติบโต
2024 May 23 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงร่วง 2% กังวลผลประกอบการของบริษัทในจีน
2024 May 21 •
FundTalk Call: จีนแผ่นดินใหญ่ A-Shares ฟื้นตัว รับยาแรงมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ จริงจัง
2024 May 21 •
5 กองทุนหุ้นเวียดนาม โชว์ฟอร์มแรงทะยาน! ทำผลตอบแทน 1 ปีปังสุด
2024 May 17 •
คัด 5 กองทุนหุ้นจีนพุ่งแรง! ทำผลตอบแทนปังสุดในรอบ 3 เดือน
2024 May 17 •
Mr.Messenger Call: หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ ทะลุ Downtrend Line พร้อมเกิด Bullish Signal
2024 May 17 •
5 FAQ ที่ถูกถามบ่อยที่สุด สำหรับการลงทุนระยะยาว
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: ได้เวลา Take Profit หุ้น EM แล้วหมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น และหุ้นเติบโต
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: โอกาสเก็งกำไรใน ARKW กลับมาอีกครั้ง ก่อนทะยานขึ้นรอบใหม่
2024 May 16 •
Mr.Messenger Call: ถึงจุด Take Profit หุ้นจีน หมุนเงินลงทุนต่อในหุ้นญี่ปุ่น
2024 May 16 •
กองทุนหุ้นจีน Hedged กับ Unhedged ค่าเงิน มีผลกระทบมากแค่ไหน?
2024 May 14 •
แด่ Jim Simons ต้นแบบนักลงทุน Quant King ผู้สร้างปรากฎการณ์ผลตอบแทนระดับตำนาน
2024 May 13 •
MEVT Call: เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง พร้อม Flow ต่างชาติไหลเข้า
2024 May 13 •
Checklist 10 เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ที่ควรทำก่อนอายุ 30
2024 May 10 •
“9 ปฏิรูป” แห่งทศวรรษใหม่ของตลาดหุ้นจีน
2024 May 10 •
GGG ปรับพอร์ตใหญ่ประจำปี 2024: India, Technology, Sustainability และ Luxury
2024 May 10 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงพุ่ง 2% หลังหน่วยงานกำกับฯ เตรียมยกเว้นภาษีเงินปันผล
2024 May 10 •
POP MART บริษัทกล่องสุ่มของเล่นสุดฮิต เจ้าของ Labubu
2024 May 09 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเกาหลีใต้พุ่งทะยาน 2% รับความหวัง เฟดลดดอกเบี้ย
2024 May 07 •
Finnomena Investment Outlook กลยุทธ์การลงทุนเดือนพฤษภาคม 2024: เศรษฐกิจโลกขยายตัวเกินคาด ถึงเวลาปรับพอร์ตล็อกกำไร
2024 May 03 •
วิถี Satya Nadella เด็กหนุ่มอินเดีย คอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่กรุงเทพฯ สู่ซีอีโอร่างทองแห่ง Microsoft
2024 May 02 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงปรับตัวขึ้น 2% หลัง Fed คงดอกเบี้ยตามคาด
2024 May 02 •
Mr.Messenger Call: Take Profit ตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์ พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นจีนและยุโรป
2024 May 02 •
สูตรแบ่งเงินเดือน ให้มีเงินเก็บ ควรแบ่งใช้-เก็บยังไงดี?
2024 May 01 •
โอกาสลงทุนท่ามกลางสงครามไปกับ “ธีมอากาศยานและการป้องกันประเทศ”
2024 Apr 29 •
Mr.Messenger Call: หุ้นจีนเตรียมทะยาน Upside ยังเหลือ หลังผ่านอีกแนวต้านสำคัญ
2024 Apr 29 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยานทั้งสัปดาห์ เมื่ออสังหาฯ ดูดี ราคาขึ้นในรอบเกือบปี
2024 Apr 26 •
หุ้นจีน Hang Seng ทำจุดสูงสุดในรอบปี "ของจริง" หรือ "เด้งหลอก"
2024 Apr 25 •
Warren Buffett ลงทุนอย่างไรในช่วงสงคราม
2024 Apr 24 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเอเชียทะยาน 2% จากความกังวลเกี่ยวกับสงครามที่ผ่อนคลายลง
2024 Apr 24 •
Mr.Messenger Call: ถึงเวลาลงทุนหุ้นเวียดนาม หลังดัชนีทำสัญญาณกลับตัว
2024 Apr 23 •
สงครามแค่ชั่วคราว ตลาดผ่อนคลาย ได้เวลา Buy the Dip
2024 Apr 23 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% หลังจีนประกาศ ดันฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติ
2024 Apr 22 •
Mr.Messenger Call: Stop Loss หุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก
2024 Apr 22 •
Finnomena Funds Market Alert : ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงแรง หลังอิสราเอลตอบโต้กลับอิหร่าน
2024 Apr 19 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นไทยปรับตัวลง 2% จากความกังวลเรื่องความไม่สงบในฝั่งตะวันออกกลาง
2024 Apr 17 •
เศรษฐกิจร้อน นโยบายการเงินก็ร้อน สงครามยิ่งร้อน
2024 Apr 17 •
เกษียณโสดอย่างเฉิดฉาย! เลือก “บ้านพักคนชรา” แบบไหนดี?
2024 Apr 11 •
Passive Income คืออะไร?: รวมสุดยอดไอเดียสร้าง Passive Income ผ่านการลงทุน
2024 Apr 11 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ MEVT Call คว้าโอกาสเติบโตในระยะยาว [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 10 เม.ย. 2024]
2024 Apr 10 •
American Outperform ทำไมเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐถึงดีขนาดนี้!
2024 Apr 10 •
Mr.Messenger Call: SCBCOMP ถึงจุด Take Profit พร้อมหมุนเงินเข้าลงทุนต่อในหุ้นยุโรป-หุ้นอินเดีย
2024 Apr 09 •
Finnomena Investment Outlook กลยุทธ์การลงทุนเดือนเมษายน 2024: เฟดลุยลดดอกเบี้ย เศรษฐกิจโลกลุ้นฟื้นตัว โอกาสลงทุนอยู่ที่ไหน
2024 Apr 08 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ Mr.Messenger จับจังหวะเก็งกำไรในตลาดขาขึ้น [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 3 เม.ย. 2024]
2024 Apr 07 •
FundTalk มองสวนตลาด! หุ้นอเมริกา-ยุโรปใกล้ปรับฐาน โยกเงินเก็บไว้ตราสารหนี้
2024 Apr 05 •
มอง "ตลาดหุ้นจีน" ผ่านสายตา Ray Dalio
2024 Apr 04 •
ส่องปรากฏการณ์ Sell India Buy China บริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหลาย กำลังบอกอะไรเรา?
2024 Apr 03 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงทะยาน 2% เมื่อภาคการผลิตจีนขยายตัวในรอบ 6 เดือน
2024 Apr 02 •
สรุปผลตอบแทนสินทรัพย์การลงทุนทั่วโลก ประจำไตรมาส 1 ปี 2024
2024 Apr 01 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ สไตล์ FundTalk เฟ้นหาโอกาสในตลาดที่ถูกมองข้าม [อัปเดตมุมมอง ณ วันที่ 27 มี.ค. 2024]
2024 Mar 29 •
สรุป FINNOMENA Live: หุ้นสหรัฐฯ All Time High จังหวะนี้ กองทุนไหนดี?
2024 Mar 29 •
สัญญาณ Buffett Indicator ใกล้แตะ 200% เตือนหุ้นสหรัฐฯ เสี่ยงฟองสบู่
2024 Mar 28 •
ถึงเวลาปรับพอร์ต All Balance: หมุนเข้า UOBSA กองทุนเด่นเลือกหุ้นด้วย AI ร่วมกับคน
2024 Mar 27 •
FundTalk Call: โอกาสลงทุนในหุ้น Clean Energy เมื่อ Fed คอนเฟิร์มลดดอกเบี้ย 3 ครั้งปีนี้
2024 Mar 26 •
ตลาดหุ้นเวียดนามเตรียมทะยานสู่ Emerging Market แต่ละบลจ. มองอย่างไร และจะเกิดขึ้นเมื่อไร?
2024 Mar 26 •
รวม 6 กองทุนสาย EV ตัวเด่น โตไปกับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ที่จะมาเขย่าโลกยานยนต์
2024 Mar 25 •
เปิดโผ 10 กองทุนปันผลสูง สร้าง Passive Income เสริมความมั่งคั่งให้พอร์ตระยะยาว
2024 Mar 22 •
เป้าหมาย “ทองคำ” หลังผ่านจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล
2024 Mar 22 •
รีวิว ‘หุ้นอินเดีย’ ใน B-BHARATA กองทุนอินเดียตัวท็อป ลงทุนอะไรบ้าง?
2024 Mar 21 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเอเชียบวกถ้วนหน้า หลัง FED คงดอกเบี้ย
2024 Mar 21 •
วิเคราะห์หุ้นสหรัฐฯ กลุ่มไหนบ้างที่ราคายัง Laggard
2024 Mar 19 •
อวสานยุค “แปลงร่างเป็นญี่ปุ่น”
2024 Mar 19 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเวียดนามดิ่ง 3% หลังนักลงทุนต่างชาติเทขาย
2024 Mar 18 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นฮ่องกงลง 2% หลังแบงก์ชาติจีนคงดอกเบี้ยตามคาด
2024 Mar 15 •
สรุปประเด็นสำคัญ จีนประชุมสองสภา จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือไม่
2024 Mar 14 •
รีวิวกองทุน KKP EMXCN ไม่มีจีนแล้ว!!! จะปังกว่ากองทุน EM หรือไม่?
2024 Mar 14 •
ถ้าเราทํางานจนเกษียณ เราจะได้อะไรบ้าง?
2024 Mar 14 •
Finnomena Funds Market Alert : หุ้นเวียดนามพุ่งรวดเดียว 2% หลังจับมือด้านเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น
2024 Mar 13 •
Mr.Messenger Call: Take Profit กองทุน SCBNEXT(A) พร้อมหมุนเงินเข้าเก็งกำไรต่อในสินทรัพย์อื่น
2024 Mar 13 •
เศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีนในปีมังกร 2024
2024 Mar 13 •
ชี้เป้ากองทุนแนะนำ มองขาดทุกโอกาสการลงทุน
2024 Mar 13 •
4 กองทุนรับ BTC ลุ้น All Time High
2024 Mar 12 •
ประชันมุมมองนักกลยุทธ์ ตลาดเกิดใหม่ (EM) vs ตลาดพัฒนาแล้ว (DM) ลงทุนอะไรดี?
2024 Mar 08 •
Mr.Messenger Call: Take Profit หุ้น Blockchain บางส่วน พร้อมหมุนเงินเข้าเก็งกำไรต่อในสินทรัพย์อื่น
2024 Mar 08 •
รู้จัก ‘ตลาดหุ้นโลก’ แต่ละประเทศมีตลาดหุ้นอะไรบ้าง?
2024 Mar 07 •
เงินประกันสังคม 750 บาท ถูกหักแล้ว ไปอยู่ไหน?
2024 Mar 06 •
วิธีดู ราคาทองขึ้น-ลง เกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง?
2024 Mar 06 •
ถึงเวลาปรับคำแนะนำแผน Goal และ 1st Million รับมุมมองการลงทุน 2024
2024 Feb 29 •
รู้จัก 10 ‘หุ้นรัสเซีย’ ทรงอิทธิพลในแดนหมีขาว
2024 Feb 29 •
รู้จัก ‘หุ้นไต้หวัน’ ยักษ์ใหญ่ 10 ตัว มีอะไรบ้าง?
2024 Feb 29 •
มุมมองจากตลาดการเงิน “เศรษฐกิจไทยวิกฤตหรือไม่”
2024 Feb 27 •
สูตรบริหารเงินเดือน มีกิน มีเก็บ เหลือลงทุน
2024 Feb 27 •
ตะลุยกองทุนหุ้นอินเดีย มีอะไรที่ต้องรู้ในตลาดแห่งความหวังนี้?
2024 Feb 25 •
ส่อง 10 ‘หุ้นยุโรป’ ทวีปที่ไม่ได้มีแค่แบรนด์เนม พร้อมกองทุนหุ้นยุโรปแนะนำ
2024 Feb 23 •
กองทุนที่มี Quality และเติบโต ดูตรงไหน?
2024 Feb 22 •
วัดทุกมิติ "จีน" ปะทะ "อินเดีย" นาทีนี้ใครคือผู้ชนะ?
2024 Feb 20 •
FINNOMENA Investment Outlook กุมภาพันธ์ 2024: เมื่อหุ้นสหรัฐ All-time High สวนหุ้นจีนเดินหน้าทำ Low เดือนนี้ลงทุนอย่างไร?
2024 Feb 15 •
มหัศจรรย์ตลาดหุ้นอินเดีย
2024 Feb 12 •
รีวิว KKP GNP กองทุนตัวรับจบ! ถือกองเดียว กระจายการลงทุนไปหุ้นทั่วโลก
2024 Feb 08 •
Magnificent Seven จะหนุนตลาดหุ้นสหรัฐถึงกี่โมง
2024 Feb 08 •
สรุปกลยุทธ์การลงทุนทุกตลาดหุ้นทั่วโลก
2024 Feb 06 •
รีวิวกองทุน ASP-DIGIBLOC: ตะลุยมิติใหม่ของการลงทุนแห่งยุคดิจิทัล
2024 Feb 02 •
กองทุนอะไรดี มีโอกาสอยู่ที่ไหน? เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ วิ่งเป็นกระทิงเต็มตัว
2024 Feb 02 •
Mr.Messenger Call: แนะนำขายเวียดนาม ล็อคกำไร 6-7% พร้อมหมุนเงินหาโอกาสเก็งกำไรต่อ
2024 Feb 01 •
หุ้นจีนถูกสุดในรอบ 10 ปี หรือนี่คือจังหวะถัวแล้ว
2024 Jan 30 •
Mr.Messenger Call: หุ้น Blockchain เตรียมรีบาวด์ หลังฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านสำคัญ
2024 Jan 30 •
Mr.Messenger Call: เก็งกำไรสินค้าโภคภัณฑ์ หลังมี momentum เชิงบวก
2024 Jan 29 •
เคล็ดลับลงทุนหุ้น
2024 Jan 29 •
How to ลงทุนหุ้นปันผล
2024 Jan 29 •
ศึกการลงทุน กระเรียนผงาด คชสารผยอง มังกรสะบัดหาง
2024 Jan 26 •
รีวิวกองทุน KFSINCFX-A: จังหวะของตราสารหนี้โลก โอกาสทองในรอบ 10 ปี - Copy
2024 Jan 23 •
ช้อปเต็มระบบ 50,000 บาท ได้เงินภาษีคืนเท่าไร? จากโครงการ Easy E-Receipt
2024 Jan 22 •
รวมรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2567
2024 Jan 17 •
คัด 2 กองทุนหุ้นไทย รับจังหวะตลาดพลิกเป็นขาขึ้น
2024 Jan 10 •
4 พฤติกรรม ขวางกั้นความรวย
2019 Oct 07 •
รวมกองทุนหุ้น Apple ลงทุนกับบริษัทนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
2024 Jun 16 •
รวมกองทุนหุ้น Nvidia ลงทุนกับผู้ชนะแห่งยุคสมัย AI
2024 Jun 10 •
จดรายจ่ายให้เป๊ะ...อาจเก็บเงินได้มากขึ้น! จริงเหรอ?
2019 Sep 26 •