เคยสงสัยกันไหมครับว่า เงินประกันสังคม 750 บาทที่ถูกหักทุกเดือนนั้น หักแล้ว ไปอยู่ไหน และเอาไปใช้ทำอะไรบ้าง?โดยมนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ม. 33 ในแต่ละเดือนจะถูกหัก 5% หรือ 750 บาทของเงินเดือน โดยคิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อนำเอาไปเป็นความคุ้มครองต่าง ๆ สำหรับคนทำงาน

เงินประกันสังคม 750 ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

เงินประกันสังคม 750 บาท ถูกหักแล้ว ไปอยู่ไหน?

1. ความคุ้มครอง 225 บาท (1.5%)

  • ดูแลเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และเสียชีวิต ถ้าไม่ใช้สิทธิ์จะไม่ได้เงินในส่วนนี้คืน

2️. ประกันว่างงาน 75 บาท (0.5%)

  • สำรองไว้กรณีว่างงานหรือถูกเลิกจ้าง ก็จะได้รับเงินชดเชยมาใช้ในระหว่างที่หางานใหม่ แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิ์จะไม่ได้เงินในส่วนนี้คืนเช่นกัน

3️. เงินชราภาพ 450 บาท (3%)

  • เก็บเป็นเงินออมยามเกษียณ ซึ่งจะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงิน