Kept by krungsri
GET - On the App Store
โปรโมชั่น / Privileges / ประกัน / ประกันสัตว์เลี้ยง Pet Lover
Share

จัดเต็ม...การดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ

รับประกันโดย บริษัท
ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Tip
Tip
img
img

          เมื่อสัตว์เลี้ยงกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว อยากดูแลเค้าให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ชอบ ของเล่นที่ใช่ และที่อยู่อาศัยดี ไปจนถึงการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ TIP Pet Lover ประกันสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆให้ทาสแมวหรือเจ้าของสุนัขที่เริ่มมองหาตัวช่วยในการแบ่งเบาค่าใช้จ่าย และเป็นอีกขั้นในการคุ้มครองสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ สนใจสมัคร
 • คุ้มครองสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแล
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สูงสุดถึง 30,000 บาทต่อปี
 • ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง สูงสุดถึง 1,500 บาทต่อปี
 • ค่าโฆษณาติดตามสัตว์เลี้ยงสูญหาย สูงถึง 15,000 บาท
 • ค่าชดเชยกรณีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการป่วย วงเงินสูงถึง 15,000 บาท
 • คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
 • มีหลายแผนให้เลือก แผนความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกัน
 • เคลมง่าย ....แค่โทร 1736
ดูตารางการคุ้มครองpdfคลิกที่นี่ 

รับฟรี! Central Gift Voucher สูงสุด 200 บาท*

 • ซื้อประกัน PET LOVER ผ่านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ Kept by krungsri โดยกด “สนใจสมัคร” ในหน้านี้
  • ซื้อประกันสัตว์เลี้ยงแผน S (1,950 บาท) หรือแผน M (2,950 บาท) รับ Central Gift Voucher 100 บาท* 
  • ซื้อประกันสัตว์เลี้ยงแผน L (5,400 บาท) แผน XL (8,400 บาท) หรือแผน XXL (12,000 บาท) รับ Central Gift Voucher 200 บาท* 
  • ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ Central Gift Voucher จะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่คุณลงทะเบียนไว้ในการซื้อประกัน ภายใน 60 วันหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
คลิกเพื่อดูเงื่อนไขการได้รับ Central Gift Voucher
*เงื่อนไขโปรโมชันเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 
สอบถามข้อมูลประกันภัยและการเคลมเบื้องต้นที่ Customer care 1736
แผนและเบี้ยประกัน

ข้อควรรู้

เงื่อนไขการรับประกันภัย/ข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง
 • สัตว์เลี้ยงสุนัขและเมวที่มีอายุตั้งแต่ อายุ 3 เดือน – 9 ปี 
  •  สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 3 เดือน - 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต่ออายุได้ถึง 9 ปี)
  •  สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 8 ปี - 9 ปี ต้องตรวจสุขภาพ
 • สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย และต้องไม่เคยมีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วย มาก่อน
 • สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ ต่อ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 60 วัน (Waiting Period) และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก * ในกรณีขาดต่ออายุให้เริ่มนับ Waiting Period ใหม่
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลจาก
  • โรคที่เป็นมาก่อน หรือโรคทางพันธุกรรม หรือโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้น
  • พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังทุกชนิด
  • การถูกวางยาพิษ, ยาโด๊ป หรือการกลั่นแกล้ง
  • การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค
  • การขนส่ง หรือภาวะโรคขาดอาหาร หรือการผสมอาหารไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือที่อยู่อาศัย ไม่ถูกสุขลักษณะ
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้ายการรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
 • กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย
เอกสารหรือข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนการสมัครทำประกันภัย
 1. อายุของน้องหมา น้องแมว ว่ามีอายุกี่ปี กี่เดือน
 2. สายพันธุ์น้องหมา น้องแมว
 3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนของน้องหมา น้องแมว
 4. รูปภาพน้องหมา น้องแมว หน้าตรง และเต็มตัว
การรับประกันภัย และการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือ ติดต่อการเคลมเบื้องต้น ได้ที่โทร 1736
 • ผลิตภัณฑ์ดังกลาวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์/บริการของธนาคาร ธนาคารในฐานะเป็นข่องทางในการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่มีส่วนในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อ พร้อมข้อกำหนด เงื่อนไขและผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ บมจ.ทิพยประกันภัย โทร 1736
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขของความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 • รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับประกันอายุสัตว์เลี้ยงสูงสุดกี่ปี

  สัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ อายุ 3 เดือน – 9 ปี

 • สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 3 เดือน - 7 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ (ต่ออายุได้ถึง 9 ปี)
 • สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ 8 ปี - 9 ปี ต้องตรวจสุขภาพ
กรณีพาน้องหมาไปต่างประเทศแล้วเจ็บป่วยคุ้มครองหรือไม่
ไม่คุ้มครองเนื่องจาก กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย
 
ถ้าสัตว์เลี้ยง ไม่มีเอกสารประวัติการฉีดวัคซีนสามารถทำประกันได้หรือไม่
ทำได้ โดยสัตว์เลี้ยงต้องได้รับการตรวจร่างกายจากสัตวแพทย์ พร้อมใบรับรองแพทย์
สามารถรักษาได้ที่ไหนบ้าง
ลูกค้าสามารถพาสัตว์เลี้ยงไปรักษาที่คลีนิค หรือโรงพยาบาลสัตว์ ที่ใดก็ได้ โดยการสำรองจ่าย และให้สัตวแพทย์ผู้รักษาเซ็นเอกสารยืนยันการรักษาที่ได้พร้อมกรมธรรม์ และเก็บหลักฐานใบเสร็จตัวจริงเพื่อเบิกเคลมสินไหมกับทางบริษัทภายหลัง
สัตว์เลี้ยงจำเป็นต้องฝังไมโครชิพหรือไม่
ไม่จำเป็น

ลงทะเบียนรับสิทธิ