Kept by krungsri
GET - On the App Store

คำถามที่ถามบ่อย

ขออภัย เราไม่พบรายการที่ตรงกับ “Message

- ตรวจสอบว่าการสะกดคำนั้นถูกต้อง

- หากยังคงพบปัญหา โปรดติดต่อเรา


ขออภัย เราไม่พบรายการที่ตรงกับ “errorMessageHtml

- ตรวจสอบว่าการสะกดคำนั้นถูกต้อง

- หากยังคงพบปัญหา โปรดติดต่อเรา


ขออภัย โปรดใส่หัวข้อที่ต้องการค้นหา

- คุณไม่ได้ใส่ข้อความเพื่อค้นหา

- หากยังคงพบปัญหา โปรดติดต่อเรา


หรือเลือกหมวดหมู่ความช่วยเหลือที่คุณต้องการเพื่อค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับ Kept

3.
เงินฝากในแอป Kept จะถูกนำไปรวมในการคำนวณสถานะ KRUNGSRI EXCLUSIVE และ KRUNGSRI PRIME หรือไม่?
ไม่รวม เป็นเพราะ Kept แอปพลิเคชันได้รับการพัฒนาเป็นอีกแพลตฟอร์ม ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะ เช่น ดอกเบี้ยสูง ดอกเบี้ยโบนัส และฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับรูปแบบการเก็บออมเงินแบบดิจิทัล
 
4.
คุ้มครองเงินฝากหรือไม่
บัญชีในแอป Kept เป็นเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ธนาคารกรุงศรี จะนับรวมอยู่ใน วงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท
5.
มีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่

ตอบโจทย์คนอยากมีสมุดบัญชีให้อุ่นใจ สามารถดูสมุดบัญชีเงินฝากออนไลน์ (Virtual passbook) ได้โดยเลือกที่ “การตั้งค่าบัญชี” (Account setting) และเลือก “สมุดบัญชี” (Virtual passbook) นอกจากสามารถ save สมุดบัญชีออนไลน์ลงอัลบั้มหรือปริ้นเก็บไว้ แล้วยังกดแชร์เลขบัญชีได้ง่ายๆ

6.
เจ้าของบัญชีเสียชีวิตทำยังไง

1. จัดเตรียมเอกสารตามที่ธนาคารกำหนด

 •   ใบมรณบัตรของเจ้าของบัญชี
 •  คำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 •   ใบสำคัญแสดงว่าคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนั้นถึงที่สุดแล้ว
 • เอกสารแสดงตนของทายาท และผู้มีฐานะเชื่อถือได้ หรือผู้จัดการมรดก เช่น สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 •   สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีของทายาท หรือผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
 •   หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเบิกถอนและปิดบัญชีเงินฝาก ดาวน์โหลด pdf
  และลงนามโดยทายาทและผู้รับมรดกตามพินัยกรรม (ถ้ามี) หรือผู้จัดการมรดก)
 •   หนังสือรับรองชดใช้ค่าเสียหาย ดาวน์โหลด pdf
   

หมายเหตุ  กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกหลายคน ผู้จัดการมรดกทุกคนต้องร่วมกันเบิกถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากของเจ้าของบัญชีที่เสียชีวิต เว้นแต่ในคำสั่งศาลจะกำหนดให้ผู้จัดการมรดกแต่ละคนสามารถแยกกันจัดการมรดกของผู้ตายได้   

2. ติดต่อ Kept help center เพื่อนัดหมายวันยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา

3. ยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงศรีตามที่นัดหมายไว้

หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 7 วันทำการ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลที่ Kept help center 02-296-6299 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัคร Kept

8.
สมัคร Kept ผ่าน Krungsri i-CONFIRM ยังไง
เช็กความพร้อมก่อนเริ่มเก็บกันเลย !

1. มีบัตรประชาชนแบบ Smart card ที่รูปภาพและตัวอักษรต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
2. มีเบอร์มือถือ และอีเมล
3. การสมัคร Kept ทำได้ทุกวันระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. เท่านั้น

ขั้นตอนสมัครทำตามนี้เลย!
1. ดาวน์โหลดแอป Kept ได้ที่ App Store หรือ Google Play

2. เลือก "สมัครใช้งาน"

3. ใส่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อรับรหัส OTP

4. ใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันความปลอดภัย

5. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มของกรมการปกครอง (DOPA) ให้ตรงกับบัตรประชาชน

6. เลือกช่องทางยืนยันตัวตนผ่าน จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM

7. นำบัตรประชาชน และ QR code ไปยืนยันตัวตนที่ จุดบริการ Krungsri i-CONFIRM ที่ใกล้คุณภายใน 7 วัน

8. กลับมาสมัครต่อที่แอป Kept โดยกดจากการแจ้งเตือน หรือ เปิดแอป Kept โดยเลือก "เข้าใช้งาน" และกรอก OTP

9. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (KYC E-Form)

10. ตอบคำถาม FATCA และกด "ยืนยัน"

11. กด "ยอมรับ" ข้อตกลงและเงื่อนไข

12. ถ่ายรูปเซลฟี่ เพื่อยืนยันตัวตน

13. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งานแอป Kept

14. เปิดใช้ Touch ID หรือ Face ID แทนการใช้รหัส PIN เพื่อความง่ายและรวดเร็ว

15. ใส่รหัสยืนยันจากอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้
     *สามารถทำได้ภายหลัง ที่หน้ายืนยันอีเมลในแอป

16. สมัครใช้งานแอป Kept สำเร็จ เริ่มเก็บเงินกันเลย!
9.
สมัคร Kept ด้วยบริการ NDID ยังไง
เช็คคุณสมบัติก่อนยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID
1. มีบัญชี และใช้งานโมบายแบงก์กิ้งของธนาคาร (ที่ร่วมโครงการทดสอบการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจทัลผ่านแพลตฟอร์ม NDID ภายใต้ BOT Regulatory sandbox)
2. เคยทำธุรกรรมกับธนาคารโดยการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตร
3. เคยลงทะเบียนบริการ NDID และบันทึกรูปถ่ายใบหน้ากับธนาคาร
4. การสมัคร Kept ทำได้ทุกวันระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครทำตามนี้เลย!
1. ดาวน์โหลดแอป Kept ได้ที่ App Store หรือ Google Play

2. เลือก "สมัครใช้งาน"

3. ใส่อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป" เพื่อรับรหัส OTP

4. ใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันความปลอดภัย

5. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มของกรมการปกครอง (DOPA) ให้ตรงกับบัตรประชาชน

6. เลือกยืนยันตัวตนที่แอปพลิเคชันของผู้ให้บริการที่คุณสมัครบริการ NDID แล้ว

7. ยืนยันตัวตนบนโมบายแบงก์กิ้ง (NDID) ตามขั้นตอนภายใน 60 นาที

8. กลับมาสมัครต่อที่แอป Kept โดยกดจากการแจ้งเตือน หรือ เปิดแอป Kept โดยเลือก "สมัครใช้งาน" และกรอก OTP

9. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (KYC E-Form)

10. ตอบคำถาม FATCA และกด "ยืนยัน"

11. กด "ยอมรับ" ข้อตกลงและเงื่อนไข

12. ถ่ายรูปเซลฟี่ เพื่อยืนยันตัวตน

13. ตั้งรหัส PIN 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งานแอป Kept

14. เปิดใช้ Touch ID หรือ Face ID แทนการใช้รหัส PIN เพื่อความง่ายและรวดเร็ว

15. ใส่รหัสยืนยันจากอีเมลที่คุณลงทะเบียนไว้
     *สามารถทำได้ภายหลัง ที่หน้ายืนยันอีเมลในแอป

16. สมัครใช้งานแอป Kept สำเร็จ เริ่มเก็บเงินกันเลย!
10.
สามารถใช้งานแอป Kept ได้กี่เครื่องต่อคน
ได้ 1 คน ต่อ 1 เครื่องโทรศัพท์มือถือ และต่อ 1 เบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแอป
11.
เมื่อสมัครแอป Kept สำเร็จ จะมีบัญชีเงินฝากกี่บัญชี
จะได้รับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 2 บัญชี

1 .บัญชี Kept: บัญชีหลักสำหรับใช้จ่าย
2. บัญชี Grow เสมือนกระปุกแยกเก็บที่ช่วยคุณเก็บเงินอัตโนมัติพร้อมรับดอกเบี้ยสูง ซึ่งบัญชีนี้จะถูกเรียกว่า "กระปุก Grow"
12.
แอป Kept ใช้กับมือถืออะไรได้บ้าง
แอป Kept รองรับมือถือ ทั้งระบบ iOS (version 12.0 ขึ้นไป) และ Android (version 8.0 ขึ้นไป) และเพื่อการใช้งานแอป Kept อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าลืมอัพเดตระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ และเพื่อความปลอดภัยสูงสุด แอปพลิเคชัน Kept จะไม่รองรับอุปกรณ์ที่ผ่านการดัดแปลง Jailbreak / Root (ดูวิธีตรวจสอบการ Jailbreak / Root บนมือถือของคุณ)

อัตราดอกเบี้ย

14.
ดอกเบี้ยบัญชี (กระเป๋า) Kept
การฝากเงินเข้าบัญชี (กระเป๋า) Kept อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.1% ต่อปี* จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 28 มิถุนายน และ 28 ธันวาคม

คลิกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
15.
ดอกเบี้ยบัญชี (กระปุก) Grow

การฝากเงินเข้าบัญชี (กระปุก) Grow ดอกเบี้ยสูงสุด 2.22% ต่อปี* ถอนได้ ไม่มีเงื่อนไข

 • เดือน 1-18 รับดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี*
 • เดือนที่ 19-24 รับดอกเบี้ย 2.22% ต่อปี*

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงิน 1.87% ต่อปี

มีผลสำหรับเงินฝากใหม่ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยทุกวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน โดยระบบจะโอนดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าที่กระเป๋า Kept ให้อัตโนมัติ

คลิกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์


*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

16.
ดอกเบี้ยบัญชี (กระปุก) Fun
การฝากเงินเข้าบัญชี (กระปุก) Fun อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.1% ต่อปี* จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน

หากว่าใช้ฟีเจอร์แอบเก็บครบ 10 ครั้งในเดือน รับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไปเป็น 1% ต่อปี* (อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.10 + 0.90% รวมเป็น 1%) ในกระปุก Fun โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสเป็นระยะเวลา 1 เดือน

คลิกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
17.
ดอกเบี้ยบัญชี (กระปุก) Together
การฝากเงินเข้ากระปุก Together จะได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5% ต่อปี* คิดดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยเข้าในกระปุก Together ทุกวันที่ 28 ของเดือน

คลิกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์
 
*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
18.
ดอกเบี้ยที่ได้รับต้องเสียภาษีหรือไม่
กรณีได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากทุกบัญชีทุกธนาคารรวมกัน เกิน 20,000 บาทต่อปี หรือ ได้มีการยื่นแสดงความจำนงไม่ยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลดอกเบี้ยแก่กรมสรรพากรไว้ ซึ่งเป็นการแจ้งความประสงค์ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี ธนาคารจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ย รับเต็มจำนวนก่อนจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 

Kept help center

20.
อยากสมัครใช้งานแอป Kept สามารถหาข้อมูล หรือ ติดต่อใครได้บ้าง
สามารถหาข้อมูลได้ที่ 

- www.keptbykrungsri.com
- คุยกับ Kept help center 02-296-6299 ตลอด 24 ชั่วโมง
- แชทผ่าน Live Chat บนแอป Kept ตลอด 24 ชั่วโมง
- แชทผ่าน Kept Facebook Messenger และ Twitter Direct Message ตลอด 24 ชั่วโมง

Biometric

22.
เข้าใช้งานแอป ด้วยลายนิ้วมือหรือใบหน้า (Biometric) ได้หรือไม่
ได้ถ้ามือถือรองรับ Biometric เลือกใช้ PIN หรือ Biometric ได้ที่ "การตั้งค่าแอป"

ฟีเจอร์กระเป๋า Kept

25.
กระเป๋า Kept มีดียังไง
เป็นบัญชีหลักที่ออกแบบมาเพื่อช่วยควบคุมการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น เหมือนกระเป๋าสตางค์ที่ใช้จ่ายประจำวันโอนเงินเข้า – ออก สแกนจ่าย QR กี่ครั้งก็ได้ !! ฟรี และตั้งงบที่ต้องการไว้ใช้จ่ายในกระเป๋า Kept ได้ และทำงานร่วมกับกระปุกภายในแอป

Slip

28.
Slip คืออะไร
คือ ยอดเงินฝากเก็บเข้ากระปุก Grow แต่ละครั้ง เรียกว่า slip 

- ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อ 1 Slip
- Slip จะมีระยะเวลาฝากเงิน 24 เดือน
- สามารถถอนไปใช้ได้เมื่อจำเป็น โดยที่ยอดคงเหลือยังได้รับดอกเบี้ยที่สูงต่อไป
​- การถอนจะดึงเงินจาก Slip ล่าสุดที่ฝากเข้าไปเสมอ
 
29.
ใน 1 วัน จะฝากเก็บได้กี่ Slip

ระบบจะฝากเก็บเงินให้อัตโนมัติในวันถัดไป 1 Slip เมื่อมีเงินในกระเป๋าเกินกว่าที่ตั้งไว้ใช้ และสามารถโอนเงินจากกระเป๋า Kept ไปฝากเก็บที่กระปุก Grow เพิ่มได้เอง กี่ Slip ก็ได้ โดยแต่ละ Slip ต้องมียอดเงินขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อรายการ

กรณียอดเงินส่วนเกินในบัญชี (กระเป๋า) Kept ต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่กำหนด ระบบจะไม่มีการนำฝากสร้าง Slip ให้อัตโนมัติ

30.
การฝากเก็บแต่ละ Slip มีกำหนดยอดเงินฝากเท่าไร

กำหนดยอดฝากเก็บอัตโนมัติ (Slip) เริ่มขั้นต่ำที่ 1,000 บาท (เช่น 1,000 2,350 หรือ 5,212 บาท)

ตัวอย่าง

ยอดเงินที่ตั้งไว้เพื่อใช้ในกระเป๋า Kept 10,000 บาท ณ สิ้นวัน มีเงินคงเหลือ = 18,990 บาท

ยอดฝากเก็บอัตโนมัติ (Auto save) ที่โอนไปฝากในกระปุก Grow = 8,990 บาท

แต่หาก ณ สิ้นวัน มีเงินคงเหลือ = 10,500 บาท ระบบจะไม่ดึงเงินส่วนเกินไปฝากเก็บให้ เพราะยอดไม่ถึงขั้นต่ำ 1,000 บาท

กรณียอดเงินส่วนเกินในบัญชี (กระเป๋า) Kept ต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่กำหนด ระบบจะไม่มีการนำฝากสร้าง Slip ให้อัตโนมัติ

31.
เมื่อแต่ละ Slip ครบกำหนดระยะเวลาฝาก จะเอาเงินต้นออกยังไง
ฝากครบกำหนด 24 เดือน ระบบจะโอนเงินให้อัตโนมัติเข้ากระเป๋า Kept
32.
ดูรายละเอียดเงินที่ฝากเก็บแต่ละ Slip ได้ที่ไหน
ดูได้ที่หน้าหลัก (Dashboard) ของกระปุก Grow โดยคลิกที่แต่ละ Slip ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

 - เลขที่ Slip 
 - วันที่ฝากเก็บ
 - จำนวนเงินที่ฝากเก็บ
 - อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ
 - ดอกเบี้ยสะสม
 - ดอกเบี้ยที่ได้รับแล้วในปีนี้

ฟีเจอร์กระปุก Grow

34.
บัญชี (กระปุก) Grow มีดียังไง

สบายกว่าเดิม! จัดการให้อัตโนมัติ

ตั้งเงินไว้ใช้จ่ายในกระเป๋า Kept เท่าไหร่ เงินที่เหลือใช้ถ้าเกินกว่า 1,000 บาท ระบบจะโอนมาฝากเก็บในกระปุก Grow ให้อัตโนมัติในวันถัดไป หรือจะโอนฝากเข้าเองก็ได้ เพื่อให้คุณมีเงินเก็บ สำหรับยอดเงินฝากเงินเข้าบัญชี (กระปุก) Grow ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป (รายการฝากใหม่) รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.22% ต่อปี* ฝากได้สูงสุด 5 ล้านบาทถอนได้ ไม่มีเงื่อนไข

 • เดือน 1-18 รับดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี*
 • เดือนที่ 19-24 รับดอกเบี้ย 2.22% ต่อปี*

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงิน 1.87% ต่อปี

คิดดอกเบี้ยทุกวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน โดยระบบจะโอนดอกเบี้ยที่ได้รับเข้าที่กระเป๋า Kept ให้อัตโนมัติ

ฝากแล้วสบายใจดอกเบี้ยไม่ลด โดยเงินที่ฝากไว้แล้วก่อนหน้านี้ยังคงไว้ได้ และรับดอกเบี้ยเท่าเดิมตามประกาศ ณ วันที่ฝากเข้ามา

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา

35.
โอนเงินออกจากกระปุก Grow ด้วยฟีเจอร์โอนออกอัตโนมัติ (Allow money out) ยังไง
ถ้าเงินในกระเป๋า Kept ไม่พอจริงๆ และต้องการใช้เงินในกระปุก Grow ให้เปิดใช้งานฟีเจอร์โอนออกอัตโนมัติ (Allow money out) ระบบจะคำนวณส่วนขาด และโอนออกไปยังบัญชีปลายทางที่ต้องการให้อัตโนมัติ
36.
ฟีเจอร์เตือนก่อนใช้ (Alert before money out) จะช่วยเตือนยังไง?
สบายใจ มีคนคอยเตือนเมื่อจะใช้เงินเก็บในกระปุก Grow เพื่อให้แน่ใจว่าต้องการจะใช้จริงๆ

 

ฟีเจอร์กระปุก Fun

39.
กระปุก Fun มีดียังไง
บัญชีที่เสมือนกระปุกเก็บเล็กผสมน้อยที่ทำให้การเก็บเป็นเรื่องสนุก เก็บได้ทุกวัน ซึ่งบัญชีนี้จะถูกเรียกว่า "กระปุก Fun" โดยใช้คู่กับบัญชี Kept ด้วย 2 ฟีเจอร์เก็บเงินอัตโนมัติที่คุณเลือกเองได้ ฝากได้สูงสุด 5 ล้านบาท

1. ฟีเจอร์แอบเก็บ (Auto grab) : แอบเก็บให้ทุกครั้งที่จ่าย (โอนออก / สแกน QR)
2. ฟีเจอร์สั่งเก็บ (Regular save) : ตั้งเก็บเมื่อไหร่ เท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีลืม 
40.
ฟีเจอร์แอบเก็บ จะช่วยเก็บยังไง
ทุกครั้งที่มีการใช้เงินจากกระเป๋า Kept ระบบจะช่วยดึงเงินจากยอดคงเหลือมาแอบเก็บในกระปุก Fun ตามวิธีที่คุณเลือกไว้ ดังนี้

1. ระบุจำนวนเงินแอบเก็บต่อครั้งที่ใช้  
2. คิดเป็น % ของยอดใช้จ่าย 
3. ปัดเศษขึ้น
41.
ฟีเจอร์แอบเก็บ จะดึงเงินมาเก็บเข้ากระปุก Fun ให้จากอะไรบ้าง
จากการใช้จ่ายด้วยกระเป๋า Kept ดังนี้

 - โอนเงินออกไปบัญชีอื่น (บัญชี Kept, บัญชีบุคคลอื่น, บัญชีธนาคารกรุงศรี, บัญชีต่างธนาคาร หรือบัญชีพร้อมเพย์) 
 - สแกนจ่ายด้วย QR 

ระบบจะไม่ดึงเงินไปแอบเก็บให้เมื่อ
- เป็นการโอนระหว่างกระเป๋า Kept กับกระปุกภายในแอป
42.
ถ้ายอดเงินคงเหลือในกระเป๋า Kept ไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่จะแอบเก็บ จะเกิดอะไรขึ้น
อดแอบเก็บ เพราะเงินไม่พอให้เก็บ
43.
"ระบุจำนวนเงินแอบเก็บต่อครั้งที่ใช้" ของฟีเจอร์แอบเก็บ คำนวณยังไง
เช่น ตั้งแอบเก็บไว้ 10 บาทต่อครั้ง

เมื่อมียอดใช้จ่าย 500 บาท ระบบจะดึงเงิน 10 บาทจากยอดคงเหลือในกระเป๋า Kept ไปเก็บให้ที่กระปุก Fun
44.
"% ของยอดใช้จ่าย" ของฟีเจอร์แอบเก็บ คำนวณยังไง
เช่น ตั้งแอบเก็บไว้ 10%

เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาท ระบบจะดึงเงิน 100 บาทจากยอดคงเหลือในกระเป๋า Kept ไปเก็บให้ที่ กระปุก Fun 
45.
"ปัดเศษขึ้น" ของฟีเจอร์แอบเก็บ คำนวณยังไง
เช่น ยอดใช้จ่าย 1,942 บาท 

1. ปัดเศษหลัก 10 (จะเหมือนจ่าย 1,950 บาทแล้วเอาเงินทอน 8 บาทไปแอบเก็บให้)
2. ปัดเศษหลัก 100  (เหมือนจ่าย 2,000 บาท แล้วเอาเงินทอน 58 บาทไปแอบเก็บให้)
46.
ถ้ายอดเงินคงเหลือในกระเป๋า Kept ไม่เพียงพอกับยอดแอบเก็บ ระบบจะไปดึงเงินจากบัญชี Grow หรือไม่
ระบบจะไม่ดึงเงินจากกระปุก Grow ไปแอบเก็บ เงินเก็บในกระปุก Grow ของคุณจะยังคงเก็บไว้เหมือนเดิม
47.
แอบเก็บยังไงให้ได้ โบนัสพิเศษ
แค่แอบเก็บครบ 10 ครั้งในแต่ละเดือน (จำนวนครั้งไม่รวมสั่งเก็บนะ) ก็รับดอกเบี้ยพิเศษง่ายๆ ในเดือนถัดไป ทำได้ทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษยาวไป
48.
ฟีเจอร์สั่งเก็บ จะช่วยเก็บยังไง
แค่ตั้งเวลาให้เก็บเงินเข้ากระปุก Fun อัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ โดยเลือกความถี่ และยอดเงินในการเก็บ ตั้งได้ทั้งแบบทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน รับรองไม่มีลืมเก็บแน่นอน
49.
ใช้ฟีเจอร์แอบเก็บ และสั่งเก็บพร้อมกันได้หรือไม่
ได้ ระบบจะเก็บเงินเข้ากระปุก Fun ตามลำดับที่คุณได้ตั้งค่า 'แอบเก็บ' และ 'สั่งเก็บ' ไว้ เพื่อการออมเงินอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น

ฟีเจอร์กระปุก Together

52.
กระปุก Together ดียังไง
กระปุก ที่ช่วยให้ทุกเป้าหมายการออมเงินของคุณ ง่ายและเป็นระบบกว่าเดิม เปิดได้สูงสุด 10 กระปุก จัดการเงินเก็บได้ส่วนๆ จะแบ่งเก็บตามเป้าหมายของตัวเอง หรือ อยากเก็บออมกับใคร ชวนเลย! ! แค่มีแอป Kept เหมือนกัน สะดวก โปร่งใส เพราะเพื่อนสามารถดูรายการเดินบัญชีไปด้วยกันได้ด้วย

แต่ละกระปุกสามารถใส่รูป ตั้งชื่อกระปุกได้ตามใจ สร้างแรงบรรดาลใจในการเก็บออมของคุณ

ทั้งนี้ กระปุก Together ไม่ใช่บัญชีร่วม เจ้าของกระปุกเป็นเจ้าของบัญชีเพียงคนเดียวเท่านั้น

53.
เปิดกระปุก Together ได้กี่กระปุก
เปิดกระปุก Together ได้สูงสุด 10  กระปุก
54.
DIY กระปุกได้ไหม
สามารถ DIY กระปุก Together ได้ตามใจคุณ
1. ตั้งเป้าหมายการออม อยากเก็บกับใคร เพื่ออะไร?
2. ตั้งชื่อกระปุก
3. เพิ่มรูปโปรไฟล์กระปุกของคุณ
55.
ฝากเงินได้สูงสุดเท่าไหร่
ฝากเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อกระปุก
56.
กระปุก Together มีดอกเบี้ยไหม
บัญชี (กระปุก) Together ให้ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี* คิดดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยเข้าในกระปุก Together นั้นๆ ทุกวันที่ 28 ของเดือน
คลิกดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ Together savingspdf
 
*ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร 
57.
เสียค่าธรรมเนียมไหม
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดกระปุก Together
58.
เจ้าของกระปุกทำอะไรได้บ้าง
1. โอนเงินเข้า - ออกได้
2. ชวนเพื่อนมาดูกระปุกได้
3. ลบเพื่อนในกระปุกได้
4. ดูรายการเดินบัญชีได้
5. ขอ e-statement ได้

สบายใจได้ เพื่อนจะเห็นแค่กระปุกที่คุณชวนเข้ามาร่วมเท่านั้น เจ้าของกระปุกคนเดียวเท่านั้นที่สามารถโอนถอนออกได้
59.
เพื่อนทำอะไรได้บ้าง
1. ตอบรับคำชวน เพื่อมีส่วนร่วมในกระปุกได้
2. โอนเงินหยอดเข้ามาเก็บที่กระปุกได้
3. ดูรายการเดินบัญชีของกระปุกได้
4. ออกจากกระปุกเองได้

ทั้งนี้ เจ้าของกระปุกเป็นเจ้าของบัญชีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถโอนถอนออกได้ เพื่อนที่เข้าร่วมกระปุกไม่ใช่เจ้าของบัญชีร่วมแต่อย่างใด
60.
ชวนเพื่อนได้มากสุดกี่คน
ชวนเพื่อนได้สูงสุด 60 คนต่อกระปุก
*สามารถชวนได้เฉพาะคนที่มีบัญชี Kept แล้วเท่านั้น  
61.
เชิญเพื่อนออกจากกระปุกได้ไหม
เจ้าของกระปุกสามารถลบเพื่อนออกจากกระปุกได้ และเพื่อนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าไม่ได้อยู่ในกระปุกนั้นๆแล้ว
หากคุณเป็นเพื่อนในกระปุก ก็สามารถออกจากกระปุก Together เองได้เช่นกัน

เกี่ยวกับ Kept Invest

64.
ลงทุนผ่านกระปุกลงทุน Kept Invest ดีอย่างไร

Kept Invest เป็นกระปุกใหม่ ที่ดีไซน์ฟีเจอร์ให้ตอบโจทย์การลงทุน ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจการลงทุน อยากศึกษาและลองลงทุนในกองทุนรวม 

 • เริ่มง่าย เปิดบัญชีลงทุน Kept Invest powered by FINNOMENA ผ่านแอป Kept ไม่ต้องใช้เอกสาร
 • จัดการง่ายมีเมนู "My wealth" ให้ดูภาพรวมเงินฝากและเงินลงทุนในหน้าเดียว พร้อมเช็คผลตอบแทนได้ทุกวัน 
 • มีคลังความรู้บทวิเคราะห์ เทรนด์การลงทุนให้ศึกษาก่อนได้ที่ Knowledge hub
 • มีอิสระเลือกลงทุนได้หลากหลายบลจ. มีสูตรแผนลงทุนให้เลือกตามสไตล์ที่ใช่คุณ ความเสี่ยงที่รับได้ 
 • ลงทุนง่าย ซื้อ-ขายกองทุนผ่านแอป ทุนเท่าไหร่ก็เริ่มได้

แอป Kept by krungsri ให้คุณเก็บออมและลงทุนได้ในแอปเดียว 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.keptbykrungsri.com/kept-invest

สูตรแผนลงทุนคัดสรรโดย บลน. ฟินโนมีนา จำกัด

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

หมายเหตุ เงินลงทุนในกระปุกลงทุน Kept Invest ไม่นับรวมในการคำนวณสถานะ KRUNGSRI EXCLUSIVE และ KRUNGSRI PRIME

65.
Kept Invest ใช้กับมือถืออะไรได้บ้าง
Kept Invest รองรับมือถือ ทั้งระบบ iOS (version 13.0 ขึ้นไป) และ Android (version 8.0 ขึ้นไป) และเพื่อการใช้งานแอป Kept อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าลืมอัพเดตระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ
66.
ลงทุนผ่าน Kept Invest powered by FINNOMENA ในแอป Kept คืออย่างไร?

กระปุกลงทุน Kept Invest เป็นกระปุกที่ Kept by krungsri พัฒนาร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา (บลน.ฟินโนมีนา) ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพร้อมแพลตฟอร์มซื้อขายกองทุนรวม โดยความร่วมมือในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน Kept by krungsri สามารถนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมได้ 

บลน.ฟินโนมีนาเป็นตัวแทนในการรับส่งคำสั่งซื้อขายไปยังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนรวม ไม่ได้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าแต่อย่างใดกองทุนรวมทุกกองทุนในประเทศไทยจำเป็นต้องมีผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (custodian) ตามข้อกำหนดการจัดตั้งกองทุนรวมของสำนักงานกลต. โดยบลจ.จะมีการคัดเลือกและแต่งตั้ง custodian ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ให้กับกองทุนรวมทุกกองทุนเพื่อทำหน้าที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ทำให้ทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยสูงสุด

67.
หากต้องการเข้าใช้งานกระปุกลงทุน Kept Invest หลังจากที่ไม่ได้เข้าใช้งานนานกว่า 30 วันทำอย่างไร?
ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เข้าใช้งานกระปุกลงทุน Kept Invest นานกว่า 30 วัน จะถูก logout ออกจากระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน เมื่อลูกค้าต้องการใช้งาน Kept Invest  ลูกค้าต้องลงชื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง 

โอนเงินเข้า

70.
โอนเงินเข้ากระเป๋า Kept ยังไง
เข้าโมบายแบงก์กิ้งของคุณและเลือกบัญชีปลายทางเป็น ธนาคารกรุงศรี ใช้เลขบัญชี Kept 10 หลักในหน้าหลัก (Dashboard) เป็นเลขบัญชีปลายทาง เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี (กระเป๋า) Kept
 
71.
โอนเงินเข้ากระปุก Grow ทำยังไง

ทำได้ 2 วิธี

1. เพียงตั้งว่าจะใช้เงินในกระเป๋า Kept เท่าไร เงินส่วนเกินจากที่ตั้งไว้ใช้ในกระเป๋า Kept ระบบจะโอนไปเก็บให้ในกระปุก Grow อัตโนมัติในวันถัดไป
2. โอนเงินจากกระเป๋า Kept ไปเก็บที่กระปุก Grow เองได้

72.
โอนเงินเข้ากระปุก Fun ทำยังไง
ต้องใช้ฟีเจอร์แอบเก็บ (Auto grab) หรือ สั่งเก็บ (Regular save) เท่านั้น
73.
เจ้าของกระปุกโอนเงินเข้ากระปุก Together ยังไง
เจ้าของกระปุกสามารถเลือก "หยอดกระปุก" บนหน้าหลักของกระปุก Together ที่ต้องการ เพื่อให้ระบบโอนเงินจากกระเป๋า Kept เข้าไปเก็บที่กระปุก Together ของคุณ
 
74.
เพื่อนโอนเงินเข้ากระปุก Together ยังไง
เพื่อนสามารถเลือก "หยอดกระปุก" บนหน้าหลักของกระปุก Together ที่ต้องการ เพื่อให้ระบบโอนเงินจากกระเป๋า Kept ของตัวเองเข้าไปเก็บที่กระปุกของเพื่อนที่ต้องการ

โอนเงินออก

76.
อยากโอนเงินออก หรือรับเงินโอนเข้าจากบัญชีอื่น ต้องใช้บัญชีใดในแอป Kept
ใช้บัญชี Kept สำหรับโอนออก

 - บัญชี Kept ของบุคคลอื่น 
 - บัญชีธนาคารกรุงศรี
 - บัญชีต่างธนาคาร
 - โอนพร้อมเพย์ 

ใช้บัญชี Kept สำหรับโอนเข้าจากบัญชีอื่น

 - บัญชี Kept ของบุคคลอื่น 
 - บัญชีธนาคารกรุงศรี
 - บัญชีต่างธนาคาร
77.
กระปุก Grow หรือ กระปุก Fun โอนเงินให้บุคคลอื่นได้หรือไม่
ไม่ได้ ทั้ง 2 กระปุกสามารถโอนเงินออกไปกระเป๋า Kept ของตัวเองได้เท่านั้น 
78.
โอน จ่ายผ่านแอป Kept มีค่าธรรมเนียมหรือไม่
ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม จะโอน จ่ายกี่ครั้งก็ได้เลย
79.
อยากโอนเงินออกจากกระเป๋า Kept แต่ยอดเงินไม่พอกับยอดที่ต้องการโอน แต่มีเงินฝากในกระปุก Grow พอที่จะใช้ ต้องทำยังไง
เพียงเปิดใช้งานฟีเจอร์โอนออกอัตโนมัติ (Allow money out) เมื่อเงินในกระเป๋า Kept ไม่พอ ระบบจะดึงเงินเก็บในกระปุก Grow
จาก Slip ที่ถูกสร้างล่าสุดไปให้คุณใช้ที่กระเป๋า Kept ก่อนเสมอ หรือจะสายสตรอง ล็อคกระปุกไม่ใช้เงินเก็บเลยก็ยังได้
80.
อยากใช้เงินในกระปุก Grow ทำยังไง
เปิดใช้ฟีเจอร์โอนออกอัตโนมัติและโอนจ่ายจากกระเป๋า Kept ตามปกติ ระบบจะดึงเงินเก็บในกระปุก Grow ก้อน (Slip) ล่าสุดที่ฝากไปให้คุณใช้ที่กระเป๋า Kept อัตโนมัติ  หรือโอนเงินจากกระปุก Grow ไปใช้ที่กระเป๋า Kept เองเลยก็ได้
81.
อยากโอนเงินออกจากกระปุก Fun ทำยังไง
ง่ายๆ แค่โอนจากกระปุก Fun เข้ากระเป๋า Kept จากนั้นสามารถโอนเงินจากกระเป๋า Kept ออกไปที่บัญชีอื่นได้
82.
เจ้าของกระปุก Together โอนถอน/จ่ายเงินออกไปที่ไหนได้บ้าง
สามารถโอนเงินออกจากกระปุก Together ไปยัง
- บัญชี Kept ของเจ้าของกระปุก
- บัญชี Kept ของบุคคลอื่น 
- บัญชีธนาคารกรุงศรี
- บัญชีต่างธนาคาร
- โอนพร้อมเพย์ 
- สแกนจ่ายด้วย QR 
83.
เพื่อนโอนเงินออกจากกระปุก Together ได้ไหม
ไม่ได้ เพื่อนจะสามารถดูรายการเดินบัญชีเท่านั้น และจะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อเจ้าของกระปุก โอนเงินออกจากกระปุก

ทั้งนี้ เจ้าของกระปุกเป็นเจ้าของบัญชีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถโอนถอนออกได้ เพื่อนที่เข้าร่วมกระปุกไม่ใช่เจ้าของบัญชีร่วมแต่อย่างใด
84.
โอนเงินโดยใช้ WiFi ได้หรือไม่
ได้ โดยต้องยินยอมให้ทำธุรกรรมผ่าน WiFi ที่หน้าเมนูการตั้งค่าแอป (Application setting) เลือก อนุญาตโอนเงินผ่าน WiFi ก่อนจึงจะทำรายการได้

ดูเลขบัญชี

86.
เลขที่บัญชี Kept เพื่อใช้รับโอนเงิน คือเลขใด
ใช้เลขที่บัญชีดิจิทัล 10 หลัก ที่แสดงในหน้าหลัก (Dashboard) เพื่อรับโอนเงิน 

วงเงินโอน

88.
เปลี่ยนแปลงวงเงินโอนได้เองหรือไม่
ได้ ที่แอปพลิเคชัน เมนูตั้งค่าบัญชี (Account setting) เลือก เมนูเปลี่ยนแปลงวงเงินการโอน (Transfer limit setting) แล้วเลือกวงเงินที่ต้องการ ต่อรายการ ต่อวัน โดยต้องไม่เกินวงเงินที่ธนาคารกำหนด คือ

 1) โอนภายในธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชีเดียวกัน ไม่จำกัดวงเงิน
 2) โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่น หรือต่างธนาคาร 
 - สูงสุด 2,000,000 บาท ต่อครั้ง (สำหรับการโอนเงินผ่าน Scan QR ได้ไม่เกินครั้งละ 10,000 บาท)
 - สูงสุด 2,000,000 บาท ต่อวัน 

เปลี่ยนมือถือ

91.
เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือ แต่ยังใช้เบอร์โทรเดิม ต้องทำยังไง
ติดตั้งแอป Kept ที่เครื่องใหม่ และทำการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนตามขั้นตอน จึงเข้าใช้งานแอป ได้ตามปกติ

เปลี่ยนเบอร์โทร

93.
เปลี่ยนเบอร์โทร.ที่ลงทะเบียนไว้กับแอป Kept ต้องทำยังไง
ไปที่เมนูอื่นๆ (More) แก้ไขข้อมูลส่วนตัว (Profile setting) แล้วกดที่เบอร์มือถือ (Mobile phone number) ใส่เบอร์ที่ต้องการใช้ จากนั้นกรอกรหัส OTP ที่ได้รับ และยืนยันตัวตนตามขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

PIN

95.
เปลี่ยนรหัส PIN ใหม่เองยังไง
เปลี่ยนรหัส PIN ได้เองในแอป Kept ที่เมนูตั้งค่า (Setting) และการตั้งค่าแอป (Application setting) เลือกเปลี่ยนรหัส PIN

การใช้งานแอป และ วิธีขอเอกสาร

98.
การจัดเรียงกระปุก

สามารถจัดเรียงกระปุกได้ด้วยโดยการกดปุ่มจัดเรียงกระปุกและกดจัดเรียงตามลำดับที่ตัวเองต้องการได้ด้วยตัวเอง

99.
Copy & Paste เลขที่บัญชี

ใช้เลขที่บัญชีดิจิทัล 10 หลัก ที่แสดงในหน้าหลัก (Dashboard) โดยสมารถ Copy & Paste เลขบัญชี ไปใช้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องจดจำให้ยุ่งยาก

100.
แสดงเลขที่บัญชีบางส่วน

สามารถตั้งค่าเลขที่บัญชีให้แสดงเลขที่บัญชีบางส่วนได้ โดยเข้าไป “ที่อื่นๆ”  กดตั้งค่าบัญชี และกดเปิดการแสดงเลขที่บัญชีบางส่วน

วิธีขอเอกสาร

102.
วิธีขอ e-Statement

ลูกค้าสามารถขอรายการเคลื่อนไหวบัญชี (e-Statement) ได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอป Kept โดยกดเข้าไปที่ บัญชี Kept เลือกขอ e-Statement เลือกช่วงเวลาที่ต้องการขอและภาษา ตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง ระบบจะส่งข้อมูลไปให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Kept

103.
วิธีขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ลูกค้าสามารถขอข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านแอป Kept ได้ตลอด 24 ชม. โดยเข้าไป “ที่อื่นๆ” เลือกขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เลือกปีที่ต้องการขอ ตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง ระบบจะส่งข้อมูลไปให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Kept