Kept by krungsri
GET - On the App Store
Share
แคมเปญชวนเพื่อน

รับเพิ่มอีก 50 บาท เมื่อชวนเพื่อนสมัคร Kept ด้วยรหัสแนะนำเพื่อนของคุณสำเร็จ รับสูงสุด 500 บาทตลอดรายการ

  • สำหรับลูกค้า (“คนชวนเพื่อน - เจ้าของรหัสแนะนำ”) ที่ดาวน์โหลดพร้อมเปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน Kept และกดแชร์ “รหัสแนะนำเพื่อน” เพื่อให้เพื่อน (“คนถูกชวน”) ทำการดาวน์โหลดพร้อมสมัครเปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน Kept ด้วยรหัสแนะนำเพื่อนของคนชวนเพื่อนให้สำเร็จระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563  – 31 มกราคม 2564 (ขยายจากเดิม 30 กันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดแคมเปญ 31 มกราคม 2564) เท่านั้น

  • คนชวนเพื่อน และคนถูกชวนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนจะได้รับเงินเข้าบัญชีที่เปิดผ่านแอปพลิเคชัน Kept คนละ 50 บาท ภายใน 15 วัน นับจากวันที่คนถูกชวนได้เปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปพลิเคชัน Kept  สำเร็จแล้วเท่านั้น

  • คนชวนเพื่อนสามารถกดแชร์รหัสแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้

  • สิทธิการรับเงินไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

  • พนักงานธนาคารกรุงศรีฯและพนักงานกรุงศรี คอนซูมเมอร์ไม่สามารถร่วมแคมเปญนี้ได้